Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2021

Chi tiết Quyết định số 443/QĐ-STC ngày 15/11/2021 điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2021 tại đây
Phụ lục đính kèm tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục