Quy chế phối hợp triển khai thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế

 Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức đón tiếp, quản lý, điều hành và bảo vệ hoạt động trong việc đón khách quốc tế bảo đảm hợp lý, an toàn, hiệu quả, UBND thành phố vừa ban hành Quy chế phối hợp quy định nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan trong việc đón và phục vụ khách quốc tế.

Theo đó, Sở Du lịch là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu xây dựng các điều kiện xét chọn doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện, quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế, điều kiện của khách du lịch quốc tế khi tham gia chương trình du lịch trọn gói khép kín... Đồng thời, chủ trì thẩm định và báo cáo UBND thành phố xem xét phê duyệt phương án tổ chức đón và phục vụ khách du lịch quốc tế của doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Triển khai văn bản tổ chức tiếp nhận phương án tổ chức đón và phục vụ khách du lịch quốc tế với các ngành liên quan hoặc thông báo cho các ngành thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ trì tổ chức xét chọn và công bố doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện phục vụ khách du lịch quốc tế.

Bên cạnh đó, thực hiện tham mưu báo cáo về toàn bộ công tác xét chọn và triển khai phương án tổ chức đón và phục vụ khách du lịch quốc tế. Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ: triển khai kịch bản diễn tập đón và phục vụ khách theo chương trình du lịch trọn gói, lồng ghép diễn tập quy trình xử lý sự cố y tế; kiểm tra, giám sát đảm bảo việc tuân thủ lịch trình du lịch của khách trong suốt thời gian phục vụ khách; kiểm tra, giám sát triển khai toàn bộ phương án tổ chức đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng; xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) liên quan đến khách, doanh nghiệp khai thác khách và cơ sở được thiết lập đón khách quốc tế theo chương trình du lịch khép kín; tổ chức truyền thông về việc đón khách du lịch quốc tế Đà Nẵng; rà soát và tham mưu báo cáo đánh giá kết quả triển khai phân công nhiệm vụ của các đơn vị tham gia đón và phục vụ khách quốc tế theo Quy chế.

Sở Y tế chịu chủ trì tham mưu ban hành hướng dẫn thực hiện các điều kiện về phòng chống dịch đối với khách du lịch quốc tế tham gia chương trình thí điểm tại Đà Nẵng (quy định về  điều trị F0, cơ sở y tế điều trị, thủ tục thanh toán, quy định về xác định F1, hình thức, thời gian và địa điểm thực hiện cách ly) để công bố cho khách du lịch được biết trước khi đăng ký chương trình du lịch. Ban hành, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình xử lý sự cố y tế cho UBND các quận huyện và doanh nghiệp, cơ sở cung ứng dịch vụ đủ điều kiện đón và phục vụ khách quốc tế trước khi tổ chức đón khách đến Đà Nẵng và trong quá trình phục vụ khách.

Đồng thời, chủ trì thẩm định các quy trình/phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện đón và phục vụ khách du lịch quốc tế, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hỗ trợ điều chỉnh, bổ sung quy trình/phương án cho phù hợp với yêu cầu an toàn, kiểm soát, phòng, chống dịch. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo thực hiện nghiêm và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với việc tiếp nhận khách từ khi nhập cảnh vào thành phố Đà Nẵng và trong suốt thời gian khách thực hiện chương trình tour tại thành phố. Hướng dẫn, tổ chức việc xét nghiệm định kỳ cho khách theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế công bố đường dây nóng và cán bộ đầu mối để tiếp nhận thông tin, xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện phục vụ khách du lịch quốc tế. Chủ trì, chịu trách nhiệm các nội dung tập huấn và chỉ đạo tổ chức tập huấn về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, xử lý sự cố y tế,… cho các đơn vị đăng ký phục vụ khách quốc tế. Chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến đảm bảo năng lực y tế đối với tiếp nhận khách quốc tế nhập cảnh bao gồm: giám sát, kiểm dịch y tế, phân luồng vận chuyển tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, vận chuyển các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh hoặc các trường hợp cần chuyển viện đến cơ sở cách ly hoặc cơ sở điều trị đã được phân công để cách ly, điều trị theo quy định, thu dung, điều trị các trường hợp nghi ngờ, xác định mắc COVID-19.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, nguồn nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận người nhập cảnh cần hỗ trợ về sức khỏe hoặc có triệu chứng nghi ngờ, xác định mắc COVID-19 để cách ly, điều trị, chuyển tuyến theo quy định. Thẩm định Phương án phục vụ đón khách của doanh nghiệp, kiểm tra các điều kiện về đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện phục vụ khách quốc tế, xe vận chuyển khách, giám sát quá trình đón khách tại sân bay và có ý kiến đánh giá yêu cầu bổ sung hoàn thiện theo chuyên môn y tế.

Sở Y tế giao Trung tâm y tế quận, huyện nơi đặt cơ sở cung ứng dịch vụ phục vụ khách: kiểm tra quy trình đón và phục vụ khách và các điều kiện về đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện phục vụ khách quốc tế và có ý kiến đánh giá đề xuất theo chuyên môn y tế theo chỉ đạo phân cấp (nếu có) của Sở Y tế. Kiểm tra các điều kiện về phân loại, xử lý rác thải, chất thải y tế lây nhiễm và xử lý nước thải theo quy định.

Sở Y tế chịu trách nhiệm và chủ trì tham mưu cho UBND thành phố/BCĐ phòng chống dịch thành phố ban hành thông báo chuyển trạng thái phòng chống dịch tối thiểu 48 giờ để thông báo cho khách, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ phục vụ được biết nhằm hạn chế bồi thường thiệt hại do hủy chuyến bay, hoãn dịch vụ. Tổ chức tiêm chủng cho người dân và người lao động trong ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

UBND quận, huyện chịu trách nhiệm chủ trì triển khai kiểm tra, giám sát về y tế và an ninh đảm bảo công tác phòng chống dịch và xử lý sự cố y tế (nếu phát sinh) tại các doanh nghiệp, cơ sở cung ứng dịch vụ đủ điều kiện phục vụ khách quốc tế trong suốt thời gian phục vụ khách. Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện phục vụ khách quốc tế thuộc địa bàn quản lý. Có ý kiến về năng lực chuẩn bị lực lượng giám sát, quản lý khách, giám sát và đảm bảo an ninh, y tế tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện phục vụ khách quốc tế. Có ý kiến theo đề nghị của Sở Y tế, Sở Du lịch về các phương án tổ chức phục vụ khách.

Đồng thời, chủ trì triển khai các nhiệm vụ: Xử lý các trường hợp khi khách, nhân viên… tại các doanh nghiệp, cơ sở cung ứng dịch vụ có biểu hiện sốt, ho, đau họng, mất khứu giác… và các trường hợp phát sinh F0, F1...; Quản lý, giám sát, kiểm tra doanh nghiệp khai thác khách về công tác tổ chức đưa khách và bàn giao khách sau khi hoàn thành cách ly về địa phương nơi cư trú đúng quy định, đảm bảo công tác phòng chống dịch; Quản lý, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp, cơ sở cung ứng dịch vụ triển khai thực hiện các phương án, quy trình thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch; Tổ chức triển khai quy trình và xử lý sự cố y tế phát sinh tại doanh nghiệp, cơ sở cung ứng dịch vụ thuộc địa bàn quản lý theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế; Kiểm tra, giám sát đảm bảo việc tuân thủ lịch trình du lịch của khách trong suốt thời gian khách lưu trú tại khách sạn, tham gia các hoạt động du lịch, xử lý nghiêm các trường hợp khách tự ý rời khỏi khách sạn hoặc cơ sở dịch vụ trong thời gian tham gia chương trình du lịch trọn gói.

Công an thành phố chịu trách nhiệm chủ trì triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với tiếp nhận khách nhập cảnh vào thành phố Đà Nẵng, trong suốt thời gian khách lưu trú và tham gia chương trình du lịch trọn gói khép kín tại thành phố. Chỉ đạo kiểm tra các điều kiện đảm bảo về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đăng ký tham gia phục vụ khách du lịch quốc tế. Có ý kiến đánh giá việc đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt các ý kiến về an ninh liên quan đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đăng ký phục vụ khách du lịch quốc tế. Phối hợp kiểm tra, giám sát đảm bảo việc tuân thủ lịch trình du lịch của khách trong suốt thời gian phục vụ khách.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố chịu trách nhiệm chủ trì triển khai hướng dẫn, quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các doanh nghiệp được xét chọn là các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện phục vụ khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói khép kín. Kiểm tra các điều kiện về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện phục vụ khách du lịch quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói khép kín bao gồm khách sạn, khu điểm du lịch, sân golf… Thẩm định phương án phục vụ ăn uống của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đủ điều kiện phục vụ khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói bao gồm khách sạn, khu điểm du lịch, sân golf… (trong trường hợp có phục vụ ăn uống).

Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm chủ trì thường xuyên cập nhật chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, thông tin liên quan từ Cục Lãnh sự để kịp thời phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận khách nhập cảnh tại Đà Nẵng. Theo dõi tổng hợp tình hình áp dụng “hộ chiếu vắc xin” của các nước, cập nhật các mẫu Giấy chứng nhận tiêm chủng/Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, tình hình dịch bệnh COVID-19, các quy định phòng chống dịch bệnh của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới để báo cáo, đề xuất tổ chức đón khách quốc tế phù hợp với quy định tại Việt Nam. Phối hợp thẩm định các phương án tiếp nhận, đón các đoàn khách quốc tế nhập cảnh vào thành phố Đà Nẵng của doanh nghiệp.

Cảng vụ hàng không miền Trung chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về vận chuyển hành khách trong chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Triển khai thông tin với các hãng hàng không nước ngoài Hướng dẫn tạm thời số 4122/HD-BVHTTDL ngày  05 tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xử lý các sự cố phát sinh.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chỉ đạo Công ty AHT triển khai và thực hiện: Công ty AHT phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm ban hành các quy trình, quy định phối hợp giám sát phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, các đơn vị đưa, đón khách về cơ sở đủ điều kiện phục vụ khách quốc tế theo tour khép kín, hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế theo tour khép kín được phép xuất cảnh, nhập cảnh, thành viên tổ bay.

Công ty AHT tổ chức tiếp nhận thông tin đầy đủ của khách trước khi chuyến bay hạ cánh, công tác phun khử khuẩn, phân luồng khách, thực hiện khai báo y tế, giám sát thân nhiệt; thực hiện thủ tục nhập cảnh và thủ tục hải quan theo quy định, đồng thời đảm bảo di chuyển từ sân bay về các cơ sở đăng ký trong chương trình tour trọn gói theo đúng lịch trình được xét duyệt.

Công ty AHT phối hợp với Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế chịu trách nhiệm thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thực hiện đúng cam kết và phương án phòng chống dịch COVID-19 tại địa điểm kinh doanh, phương án tổ chức chương trình du lịch... đã đăng ký với các cơ quan chức năng; Thực hiện đúng quy định các hướng dẫn tạm thời về việc đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng đã ban hành.

UBND thành phố cũng nêu rõ Tập thể, cá nhân nào để sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì lý do chủ quan; tùy theo mức độ vi phạm, UBND thành phố có biện pháp xử lý theo quy định.

Nguồn: danang.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục