phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân

 Chi tiết Quyết định số 453/QĐ- STC ngày 18/11/2021 của Sở Tài chính tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục