30 đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021

 Từ 150 đề tài đăng ký tham gia đến từ 9 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố, Sở Khoa học Công nghệ thành lập 05 Hội đồng chuyên môn và 01 Hội đồng chung để xem xét, đánh giá và chọn ra 30 đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021.


Hội đồng lựa chọn các đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021

Sở Khoa học Công nghệ cho biết, 30 đề tài lọt Vào vòng chung kết thuộc 02 nhóm lĩnh vực, bao gồm: Lĩnh vực Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp (21 đề tài); Lĩnh vực: Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn (09 đề tài).

Các đề tài lọt vào Vòng chung kết đều có tính mới, cấp thiết và khả năng ứng dụng, ý nghĩa thực tiễn ở mức cao như: Robot điều khiển từ xa cho khu cách ly; Máy trợ thở phục vụ COVID-19; Chuyển đổi số trong du lịch: Những yếu tố tác động đến áp dụng du lịch thông minh trong doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ tại Việt Nam; Đánh giá mức độ tham gia và nhận thức của cộng đồng địa phương về hoạt động du lịch ở Nam Ô - TP Đà Nẵng;…

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021 do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Thành Đoàn phát động từ tháng 1-2021. Dự kiến, Vòng chung kết Cuộc thi sẽ tổ chức vào cuối tháng 11-2021.

Nguồn: danang.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục