Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết trình HĐND thành phố về miễn, giảm thu phí thăm quan

 Chi Công văn số 3955/STC-HCSN ngày 26/10/2021 tại đây
Chi tiết Dự thảo tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục