Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND thành phố quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 Chi tiết Công văn 3783/STC-HCSN ngày 13/10/2021 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục