Góp ý dự thảo liên quan đến phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực phát thanh và truyền hình

 Công văn dự thảo  liên quan đến phương án  giá dịch vụ sự nghiệp công  sử dụng ngân sách nhà nước  lĩnh vực phát thanh và truyền hình tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục