Tăng cường công tác Quản lý giá trong tình hình dịch bệnh COVID-19

 Tăng cường công tác Quản lý giá trong tình hình dịch bệnh COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung, tình hình cung ứng, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường nói riêng. Trong bối cảnh đó, tại thành phố Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các cơ quan chức năng đã triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, bình ổn giá thị trường và giảm đến mức thấp nhất các biến động bất thường về giá trên địa bàn thành phố.

Triển khai thực hiện các văn bản điều hành, quản lý giá của Trung ương, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản triển khai tại địa phương và giao các Sở, Ban, ngành thực hiện. Theo đó, Sở Tài chính đã tăng cường việc kiểm tra, thẩm định phương án giá, kiểm tra giá mua sắm tài sản, hàng hóa phục vụ chống dịch COVID-19 kịp thời sớm hơn thời gian quy định của tổ một cửa, kiểm tra các yếu tố hình thành giá, kê khai giá, kiểm tra thường xuyên liên tục tình hình giá cả thị trường báo cáo kịp thời UBND thành phố. Công tác kiểm tra giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt giá của UBND thành phố được Sở Tài chính kiểm tra chặt chẽ, rà soát kỹ phương án giải trình, điều chỉnh giá của các đơn vị đề nghị.

Công tác kê khai giá được theo dõi thường xuyên, chặt chẽ, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố ban hành thông báo danh sách các doanh nghiệp thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá và phân cấp cho các Sở, địa phương tiếp nhận hồ sơ kê khai giá. Sở Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt việc tiếp nhận hồ sơ kê khai giá qua hệ thống trực tiến góp phần hạn chế việc đi lại, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường việc hạn chế tiếp xúc, giúp phòng chống dịch bệnh COVID 19

Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để phòng chống dịch COVID-19 (áp dụng từ 18h ngày 31/7/2021), Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021, Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 và Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 (áp dụng từ 8h ngày 16/8/2021 đến 8h ngày 05/9/2021) yêu cầu mọi người dân “ai ở đâu thì ở đó”, Sở Tài chính đã phối hợp Cục Quản lý thị trường thành lập Tổ kiểm tra giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và các mặt hàng phòng chống dịch COVID-19 trên địa thành phố Đà Nẵng nhằm tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua kiểm tra, nắm bắt thông tin giá cả thị trường báo cáo kịp thời UBND thành phố và tạo điều kiện để các hộ dân thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết, góp phần tạo sự bình ổn giá cả thị trường.

 

Hiện nay, Sở Tài chính đã phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND thành phố các biện pháp điều hành, quản lý giá trong những tháng cuối năm 2021 nhằm tiếp tục góp phần bình ổn giá cả thị trường, hàng hóa dịch vụ, giá mua sắm và giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND thành phố.

Ngô Thị Bích

Tin tức khác cùng chuyên mục