chuẩn bị nội dung Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của UBND thành phố tại Hội nghị Thành ủy

 Chi tiết công văn số 2373/STC-VP ngày 28/6/2021 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục