Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa vào, ra thành phố

 Ngày 25-6, UBND thành phố ban hành Công văn số 3923/UBND-SCT về việc áp dụng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa vào, ra thành phố Đà Nẵng kể từ lúc 0 giờ 00 phút ngày 26-6-2021. Cụ thể như sau:

Ngoài các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã và đang được thực hiện tại các chốt kiểm soát, như khai báo y tế điện tử, kiểm soát vào/ra bằng mã QR-Code…, các phương tiện vận chuyển hàng hóa từng đến, đi ra từ vùng dịch (bao gồm: ổ dịch, khu vực phong toả, địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg; phường/xã có ca bệnh lây lan trong cộng đồng trong vòng 14 ngày) trước khi vào địa phận thành phố Đà Nẵng để giao, nhận hàng hóa, người điều khiển phương tiện và người ngồi trên phương tiện vận chuyển phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ bằng phương pháp sinh học phân tử Realtime RT-PCR (PCR). 

Lực lượng tại chốt kiểm soát phun hoá chất Chloramin B khử trùng cho người điều khiển, người ngồi trên phương tiện vận chuyển và phương tiện vận chuyển hàng hóa. Chỉ cho phép phương tiện vận chuyển hàng hoá lưu trú trong thành phố Đà Nẵng trong vòng 12 giờ kể từ lúc khai báo trên Giấy xác nhận kiểm soát vào thành phố; cung cấp Giấy xác nhận đã khử trùng đối với hàng hóa (nếu có);

Người điều khiển và người trên phương tiện vận chuyển khi vào, ra thành phố Đà Nẵng phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác, khai báo trung thực cho các cơ quan chức năng; tiếp nhận và trả Giấy xác nhận kiểm soát cho Công an tại các chốt kiểm soát vào, ra thành phố theo đúng quy định.

Riêng đối với trường hợp người điều khiển và người trên phương tiện vận chuyển không xuất trình được giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 trong vòng 72 giờ bằng phương pháp PCR thì phải dừng tại chốt kiểm soát dịch, thực hiện bàn giao hàng hóa hoặc thực hiện bàn giao xe cho người trong thành phố Đà Nẵng để vận chuyển hàng hóa vào thành phố.

Các phương tiện vận chuyển hàng hóa từng đến, đi ra từ vùng không có dịch COVID-19 khi vào địa phận thành phố Đà Nẵng để giao, nhận hàng hóa không yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR đối với người điều khiển và người ngồi trên phương tiện vận chuyển hàng hóa. Người điều khiển và người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác, khai báo trung thực trên Giấy xác nhận kiểm soát tại chốt kiểm soát trước khi vào thành phố. Tiếp nhận và trả Giấy xác nhận kiểm soát cho Công an tại các chốt kiểm soát vào, ra thành phố theo đúng quy định.

UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng tại các chốt kiểm soát các cửa vào, ra thành phố Đà Nẵng thực hiện việc kiểm tra kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển và người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa từng đến, đi ra từ vùng dịch, nếu đảm bảo âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ bằng phương pháp PCR thì mới cho phương tiện vận chuyển vào thành phố Đà Nẵng để giao, nhận hàng hóa.

Đồng thời, cấp Giấy xác nhận kiểm soát cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, trên đó thể hiện họ tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại của người điều khiển phương tiện; biển số xe, các địa điểm đến; ngày, giờ giao hàng; thời gian vào, ra khỏi thành phố Đà Nẵng; chữ ký của người điều khiển phương tiện, thông tin của đại diện cơ sở nhận hàng; thông tin những người tiếp xúc trong quá trình giao, nhận hàng (tên, số điện thoại, địa chỉ).

Công an tại các chốt kiểm soát có trách nhiệm thu hồi lại Giấy xác nhận kiểm soát đã cấp, kiểm tra trên Giấy xác nhận có đầy đủ thông tin địa chỉ giao hàng, thông tin những người tiếp xúc trong quá trình giao hàng (tên, số điện thoại, địa chỉ), chữ ký của đại diện cơ sở nhận hàng để lưu trữ và truy vết khi cần thiết.

UBND thành phố cũng giao Sở Y tế chủ trì, bố trí lực lượng tại các chốt kiểm soát để phun hoá chất Chloramin B khử trùng cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, người điều khiển và người ngồi trên phương tiện vận chuyển. Bên cạnh đó, giao Công an thành phố, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các quận, huyện hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các yêu cầu về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa vào, ra thành phố Đà Nẵng để các đối tượng liên quan được biết và triển khai thực hiện.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố khi tiếp nhận các phương tiện vận chuyển hàng hóa cung ứng cho đơn vị, có trách nhiệm kiểm tra người điều khiển và người trên phương tiện vận chuyển đáp ứng các quy định theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế; kiểm tra, đối chiếu nội dung Giấy xác nhận kiểm soát cấp cho người điều khiển phương tiện, ghi rõ thông tin những người tiếp xúc trong quá trình giao hàng (tên, số điện thoại, địa chỉ) và ký xác nhận vào Giấy xác nhận kiểm soát phương tiện. Trường hợp người điều khiển phương tiện vận chuyển không xuất trình được Giấy xác nhận kiểm soát thì chủ cơ sở giao, nhận hàng hóa kiên quyết không cho bốc dỡ hàng hóa và liên hệ ngay với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

Đối với các trường hợp người từng đến, trở về từ các địa phương có dịch (không thuộc các trường hợp người điều khiển phương tiện và người ngồi vận chuyển hàng hóa ra, vào thành phố Đà Nẵng nêu trên), UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và lực lượng tại các chốt kiểm soát thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 3244/UBND-SYT ngày 27-5-2021 về việc tiếp tục công tác phòng, chống dịch đối với người hoàn thành cách ly tập trung, bệnh nhân khỏi COVID-19 và các trường hợp nguy cơ và Công văn số 3371/UBND-SYT ngày 3-6-2021 về việc bổ sung biện pháp cách ly tập trung đối với trường hợp từng đến, trở về từ các địa phương áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: danang.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục