Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố trong lĩnh vực đăng ký đất đai

 Chi tiết Phụ lục Tham gia góp ý dự thảo  Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố trong lĩnh vực đăng ký đất đai tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục