Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức thu học phí năm học 2021-2022

 Chi tiết công văn số1575/STC-HCSN ngày 10/5/2021 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục