Công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng

 Chi tiết Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục