Thanh niên Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”

 Thanh niên Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”

          2. Nội dung

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/ĐTN ngày 19/02/2021 của Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về việc kế hoạch tháng thanh niên năm 2021, Chi đoàn Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã tổ chức ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính” vào sáng ngày 20/3/2021 nhằm mục đích giúp các cơ quan, tổ chức và người dân được nắm rõ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhanh gọn và thuận lợi hơn.
 
 
 
 
Các hoạt động hỗ trợ gồm: Tham gia tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, tình nguyện làm thêm giờ ngày thứ 7 để đảm bảo tiếp nhận và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ cho các cơ quan, tổ chức; hướng dẫn quy trình, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính của đơn vị về các lĩnh vực quyết toán vốn đầu tư, viện trợ, cấp mã dự án, mã quan hệ ngân sách…Trong buổi ra quân này, Đoàn viên Chi đoàn đã hỗ trợ hướng dẫn đơn vị hoàn thiện 01 hồ sơ đề nghị thẩm định quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản.
 
 
 
 
          Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính là hoạt động ý nghĩa của thanh niên Sở Tài chính không chỉ nhằm hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021 mà còn diễn ra thường xuyên trong năm nhằm góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch.
Lê Thị Tường Vi

Tin tức khác cùng chuyên mục