Thanh tra Bộ Tài chính nỗ lực phấn đấu góp phần ổn định nền tài chính quốc gia

 Sáng ngày 29/12, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra tài chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các đơn vị trong ngành Tài chính.

Năm 2020, chủ động thích nghi hoàn cảnh

Báo cáo kết quả công tác tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường cho biết, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025, chiến lược 10 năm 2021-2030, là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn; đối với thanh tra ngành tài chính, đây là năm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thanh tra Tài chính Việt Nam. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; Thanh tra Bộ Tài chính luôn quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và thực hiện nghiêm lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính đối với công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19.

C:\Users\tavuthuhang\Documents\29.12 TTB\Bo Tuan.JPG

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tài chính, với tinh thần chủ động, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Bộ và ngành Tài chính; tập thể Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bám sát thực tiễn để xây dựng và triển khai kế hoạch đúng trọng tâm, trọng điểm; đôn đốc thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác từ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác xây dựng nội bộ ngành... kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, của Chính phủ.

Trong năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 81.396 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 700.075 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 14.051 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 72.198.122 triệu đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 16.892.829 triệu đồng; nộp các quỹ là 39.729 triệu đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 20.426 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán 35.908 triệu đồng; giảm lỗ 45.847.542 triệu đồng; giảm khấu trừ 2.012.059 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 883.718 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 6.465.912 triệu đồng); số tiền đã thu nộp NSNN 13.338.507 triệu đồng.

C:\Users\tavuthuhang\Documents\29.12 TTB\Toan canh 3.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính kịp thời triển khai 35 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 24 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đạt 100% kế hoạch được phê duyệt. Nội dung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thanh tra hành chính nội ngành...; 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, kết quả triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ.

Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) cũng được triển khai tích cực, các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính đã tổ chức 337 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, học tập, quán triệt về chủ trương, đường lối của Đảng về PCTN với hơn 24.707 lượt cán bộ, công chức viên chức trong ngành tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính về công tác PCTN.

Đánh giá về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường cho biết, công tác thanh tra đã đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính phủ đối với các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm như: Thanh tra chống thất thu NSNN; Thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách tại Trung ương và địa phương; Thanh tra công tác quản lý tài chính doanh nghiệp; Thanh tra quản lý vốn đầu tư xây dựng...

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, các đơn vị đã chủ động trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2020 trong đó: Không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; Đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh (nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không,...) chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra và xem xét phân tích rủi ro, báo cáo cơ quan quan cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Năm 2021, tiếp tục linh hoạt để hoàn thành nhiệm vụ

Tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường cho biết, trong năm 2021, Thanh tra ngành Tài chính sẽ bố trí lực lượng dự phòng trong trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành từ công tác xây dựng kế hoạch đến công tác phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra giữa các đơn vị thanh tra tài chính. Tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm khi mới bắt đầu phát sinh. Tăng cường sự phối hợp, chỉ đạo giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra chuyên ngành các Tổng cục đối với các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng để có được những đánh giá sâu, toàn diện về cơ chế chính sách được ban hành và hiệu quả phát huy trong thực tiễn. Bám sát chủ trương, định hướng của Chính phủ, của Bộ; chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021 được Bộ phê duyệt, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

C:\Users\tavuthuhang\Documents\29.12 TTB\CTT1.JPG

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường

Tăng cường phối hợp Thanh tra Bộ với các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của Bộ. Phối hợp với Thanh tra Chính phủ đưa vào phần mềm cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ sẽ chủ động tham gia, phối hợp với các đơn vị để xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp tổ chức hoạt động thanh tra; nêu cao trách nhiệm, kỷ luật, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả trong hoạt động thanh tra.

Tại Hội nghị, đại diện Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước... đều đồng tình với kết quả mà thanh tra ngành Tài chính đạt được trong năm, đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với những hỗ trợ nhiệt tình của Thanh tra Bộ đối với công tác Thanh tra của các đơn vị trong ngành Tài chính. Bà Vũ Thị Chân Phương – Phó Chủ tịch UBCKNN hy vọng Thanh tra Bộ sẽ bổ sung, bảo vệ được chức năng thanh tra cho các đơn vị thuộc Tổng cục trong việc sửa đổi Luật Thanh tra sẽ triển khai trong năm 2021.

C:\Users\tavuthuhang\Documents\29.12 TTB\Phuong.JPG

Bà Vũ Thị Chân Phương – Phó Chủ tịch UBCKNN

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra của thanh tra toàn ngành Tài chính đã vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid – 19 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thứ trưởng cho rằng “Công tác thanh tra cần chú trọng vào việc phòng chống rủi ro. Đề nghị Thanh tra Bộ quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “luôn trau dồi, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, luôn tự soi, tự sửa lại mình...” vào công tác thanh tra để giúp nền tài chính quốc gia phát triển bền vững”.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn hy vọng Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đẩy mạnh thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và góp ý của đại diện các đơn vị, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường cam kết sẽ quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, kiểm tra tài chính trong sạch, vững mạnh, ngày càng có tâm, có tầm, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới thông qua việc tăng cường đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng thanh tra góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra tài chính. Đồng thời, Thanh tra Bộ sẽ liên tục phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị trong ngành để triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng đạt kết quả chính xác, hiệu quả cao./.

Nguồn: mof.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục