Mua sắm tập trung tài sản công cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2020

 Gói thầu số 01: Máy vi tính để bàn và máy vi tính xách tay chi tiết  tại đây
Gói thầu số 02: Máy in chi tiết tại đây
Gói thầu Thuê đơn vị tư vấn khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phục vụ xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021. chi tiết tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục