Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho 25 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

 Chi tiết Quyết định số 4151/QĐ-UBND Ngày 31/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục