Tăng cường kỷ luật tài chính – NSNN những tháng cuối năm 2020

 Nhằm nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra từ nay đến cuối năm, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính chính - NSNN năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị 05/CT-BTC về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN trong những tháng cuối năm 2020.

anh 1.jpg

Ảnh minh họa: Tuệ Anh

Chỉ thị nêu rõ, từ đầu năm đến nay, mưa đá, hạn hán, xâm nhập mặn... xảy ra trên diện rộng, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và đảm bảo đời sống nhân dân, tình hình đến nay đã có chuyển biến rất tích cực.

Tăng trưởng GDP quý III/2020 đã phục hồi cao hơn quý II/2020 (2,62% so với mức 0,39%); lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng giảm dần qua các tháng, bình quân 10 tháng tăng 3,71% so với cùng kỳ. Thị trường tài chính, tiền tệ, tỷ giá ổn định, lãi suất giảm dần, dự trữ ngoại hối tăng. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; mưa bão, lũ lụt liên tiếp ở các tỉnh miền Trung gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều DN vẫn còn khó khăn.

Thu ngân sách đạt thấp, cân đối NSNN khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài đạt thấp so yêu cầu; việc triển khai một số chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 còn chậm. Việc chấp hành kỷ luật tài chính ngân sách có nơi, có lúc còn chưa nghiêm, vẫn còn xảy ra vi phạm chế độ, chính sách về quản lý thu, chi ngân sách, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn NSNN.

Trong bối cảnh đó, Chỉ thị 05/CT-BTC được đưa ra nhằm tổ chức thức hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong những tháng còn lại của năm 2020, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2020 đã được cấp có thẩm quyền quyết định; điều hành chủ động, giữ vừng cân đối NSNN trong mọi tình huống, tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Tại Chỉ thị 05/CT-BTC, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương hoàn thành các dự án, đề án, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thu, chi NSNN, tài chính DN, quản lý nợ công, quản lý sử dụng tài sản công... theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, đảm bảo thời hạn, chất lượng. Đồng thời, tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách... trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung bất cập, không còn phù hợp.

Các đơn vị cần tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2020; tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN và tài sản công; đảm bảo cân đối NSNN các cấp; tập trung công tác huy động vốn; quản lý chặt chẽ nợ công.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chủ động nguồn hàng dự trữ quốc gia đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; tăng cường quản lý giá, thị trường; đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, cơ cấu lại DNNN tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; tăng cường công tác quản lý tài chính nội ngành…

Nguồn: www.mof.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục