Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2020.

 1. Tiêu đề: Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2020.
 2. Nội dung:
Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Nhằm tạo điều kiện để các đơn vị, đoanh nghiệp từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh. Ngày 25/3/2020, Giám đốc Sở Tài chính đã có quyết định số 152/QĐ-STC phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2020, theo đó hủy các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 563/QD-STC ngày 13/12/2019, cụ thể như sau:
- Đối với lĩnh vực Quản lý tài chính ngân sách: hủy cuộc thanh tra tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu. Nội dung thanh tra: Thanh tra việc quản lý, sử dụng thu chi ngân sách, tiền, tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách quản lý tài chính, chế độ kế toán.
- Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: hủy cuộc thanh tra tại UBND quận Thanh Khê. Nội dung thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình:
+ Trụ sở UBND phường Thạc Gián.
+ Trường Mầm non Cẩm Tú cơ sở 2.
Sở Tài chính xin Thông báo để các đơn vị, tổ chức biết thực hiện.
Chi tiết Quyết định số 152/QĐ-STC ngày 25/03/2020  tại đây 
Nguyễn Đức Đông

Tin tức khác cùng chuyên mục