Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

 Xem chi tiết Quyết định số 1436/QĐ-UBND thành phố ngày 21/4/2020 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục