Tăng cường công tác Quản lý giá bằng biện pháp đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

             Đăng ký giá, kê khai giá là công cụ quản lý nhà nước về giá đối với các mặt hàng thuộc diện nhà nước quản lý giá. Qua công tác kiểm soát, quản lý đăng ký, kê khai giá góp phần bình ổn thị trường, tránh tình trạng tăng giá bất hợp lý, tạo môi tường kinh doanh lành mạnh cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ trên cả nước nói chung và địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng; do vậy, để tăng cường công tác quản lý giá và triển khai các văn bản liên quan đến đăng ký giá, kê khai giá trong tình hình hiện nay, Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung chính về cách thức và quy trình thực hiện đăng ký giá, kê khai giá cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, như sau:
1.  Đối với trường hợp thực hiện đăng ký giá
Trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá đối với mặt hàng cụ thể thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá bắt đầu từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đăng ký giá có hiệu lực và trước khi định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ bằng việc lập Biểu mẫu đăng ký giá gửi về Sở Tài chính.
 2.  Đối với trường hợp thực hiện kê khai giá
Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016  và Thông báo số 62/TB-UBND ngày 02/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng, các hàng hóa, dịch vụ sau đây thuộc diện kê khai giá tại Sở Tài chính, bao gồm: Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá quy định trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá;  Xi măng, thép xây dựng; Than; Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản xuất trong nước; Dịch vụ tại cảng biển; Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm; Sách giáo khoa; Etanol nhiên liệu không biến tính; khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); khí thiên nhiên nén (CNG); giá khẩu trang, giá dịch vụ lữ hành.
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gửi hồ sơ kê khai giá đến Sở Tài chính theo một trong hai hình thức sau:
- Gửi trực tiếp 02 bản tại phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính - Tầng 7, Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.
- Gửi qua thư điện tử kèm bản scan hồ sơ kê khai giá có chữ ký và dấu theo địa chỉ email: qlgiacongsan@danang.gov.vn và gọi điện thoại số 0236.3821784 hoặc 0236.3825945 thông báo cho Phòng Quản lý Giá và Công sản, Sở Tài chính biết, đồng thời gửi qua dịch vụ bưu chính cho Sở Tài chính 02 bản chính.
Trường hợp các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vi phạm thì xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và các văn bản liên quan hiện hành khác.
Chính phủ ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP tháo gỡ  vướng mắc về chính sách nợ tiền sử dụng đất tái định cư .
 
 Thông báo số 62/TB-UBND ngày 02/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng chi tiết tại đây
Công văn số 2352/STC-GCS ngày 10/7/2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng chi tiết  tại đây
Ngô Thị Bích
 

Tin tức khác cùng chuyên mục