Tổng quan tình hình Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng

Trong những năm qua, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. Đối với nước ta, để tạo sự thu hút với các nhà đầu tư nước ngoài, những năm qua đã không ngừng thay đổi hoàn thiện các chính sách như: Luật Đầu tư 2014 (nay là Luật Đầu tư 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016.....

Nhờ những chính sách kịp thời sửa đổi, ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, trong những năm qua số lượng doanh nghiệp FDI đã không ngừng tăng lên tại Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Tính đến cuối năm 2019 có 642 doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn thành phố (tăng hơn 300 doanh nghiệp so với năm 2015) trong đó các doanh nghiệp chủ yếu đến từ Nhật Bản với 120 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư của chủ sở hữu là 5.940 tỷ đồng, chiếm 34,35% tổng vốn FDI (Nhật Bản hiện là nhà đầu tư trực tiếp từ nước ngoài lớn nhất tại thành phố Đà Nẵng); tiếp đến là các doanh nghiệp FDI đến từ Hàn Quốc với 109 doanh nghiệp có tổng số vốn đầu tư của chủ sở hữu là 2.610 tỷ đồng và các doanh nghiệp FDI đến từ Hoa Kỳ với 46 doanh nghiệp có tổng số vốn đầu tư của chủ sở hữu là 542 tỷ đồng, chiếm 3% tổng vốn FDI. Trong năm 2019, cùng với việc phát triển về số lượng, các doanh nghiệp FDI tại thành phố Đà Nẵng đã góp phần nộp ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm cho 36.853 lao động trên địa bàn thành phố.

Để đạt được những kết quả nêu trên, trong những năm qua thành phố Đà Nẵng đã không ngừng triển khai tích cực các chính sách ưu đãi và thu hút vốn FDI theo quy định. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tích cực hơn nữa cho các doanh nghiệp FDI nói riêng và doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp như: Phát huy việc thực hiện công khai minh bạch quy trình, thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” và trên Website các Sở ban ngành nhằm đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, đúng thời gian hạn quy định. Hằng năm, Thành phố Đà Nẵng đều tổ chức nhiều Diễn đàn Đầu tư để lãnh đạo thành phố Đà Nẵng lắng nghe, tiếp nhận những góp ý, đề xuất của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, qua đó đề ra các giải phápnhằm nâng cao chất lượng thu hút đầu tư vào thành phố.

………...

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: Đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời cùng với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật cao; Cơ sở hạ tầng còn hạn chế (cầu cảng, hàng không, đường sắt…) so với các nước trong khu vực cũng là rào cản để các nhà đầu tư nước ngoài tìm đến. Bên cạnh đó, năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn cầu tác động đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, trong đó việc thu hút đầu tư vốn của các nhà đầu tư nước ngoài vào thành phố cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Theo số liệu thống kê, trong 8 tháng năm 2020 có gần 60 doanh nghiệp FDI đăng ký mới, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2019.

Vì vậy, trong thời gian tới với bối cảnh khó khăn như hiện nay, để tăng cường thu hút các doanh nghiệp FDI, thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung cần triển khai một số biện pháp để thu hút như sau: Tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh, xây dựng và hoàn thiện các chính sách đầu tư, chính sách thuế; Phát triển giáo dục, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của xã hội; Nâng cấp cơ sở hạ tầng, bến cảng, hàng không; Tổ chức các Diễn đàn Đầu tư theo nhiều hướng đa dạng (tăng cường diễn đàn trực tuyến) phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay; Và đặc biệt, xác định tập trung các ngành, lĩnh vực ưu tiên đầu tư, từ đó có định hướng thu hút đầu tư một cách chủ động, đảm bảo sự nhất quán giữa mục tiêu thu hút đầu tư và các chính sách hỗ trợ đi kèm. Qua đó sẽ góp phần đưa Thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á. 

Bùi Thị Thùy Chi

Tin tức khác cùng chuyên mục