Công khai tổ chức bán đấu giá tài sản công

          Thực hiện Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính về việc thông báo đăng tải thông tin điện tử trên Trang thông tin điện tử về tài sản công;
Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng thực hiện đăng tải thông báo bán đấu giá tài sản công như sau:
          1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá
          a) Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng, số 755 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng;
          b) Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, tầng 7, 8 số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
          2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 14 giờ 30 phút ngày 23/3/2020 tại phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia – Chi nhánh Đà Nẵng;
          3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá
          a) Tên tài sản: 01 xe ô tô Mercedes Ben E300, biển kiểm soát 43A-003.04, thu hồi theo Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND thành phố
          b) Nơi trưng bày tài sản đấu giá: Bãi giữ xe Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
          4. Giá khởi điểm: 760.000.000 đồng; tiền đặt trước: 152.000.000 đồng (Mức giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng)
          5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
          a) Thời gian xem hiện trạng tài sản: từ ngày 17/3/2020 đến ngày 18/3/2020 (trong giờ hành chính);
          b) Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 03/3/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 20/3/2020;
          c) Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 03/3/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 20/3/2020;
          d) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; bán và nộp hồ sơ; nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng, số 755 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
          Sở Tài chính kính đề nghị Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng quan tâm phối hợp thực hiện./.
 
Chi tiết: Tại đây
 

Tin tức khác cùng chuyên mục