Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2019

 
Quyết định số 515/QĐ-STC ngày 21/11/2019  về việc điều chỉnh Kế hoạch Thanh tra tài chính năm 2019
 

Tin tức khác cùng chuyên mục