Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng

        Thực hiện Kế hoạch số 7569/KH-UBND ngày 08/11/2019 của UBND thành phố về đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng năm 2019:
Sở Tài chính thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan bộ chỉ số DDCI tại Kế hoạch số 7569/KH-UBND cụ thể:
1. Mục tiêu: Đánh giá năng lực điều hành của chính quyền các sở, ban, ngành và quận, huyện, từ đó tạo động lực cải cách liên tục, hướng đến tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.
2. Bộ chỉ số đánh giá: Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thành phố Đà Nẵng thông qua bộ chỉ số DDCI gồm 09 chỉ số thành phần, cụ thể:
a) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin.
b) Tính năng động của lãnh đạo.
c) Chi phí thời gian.
d) Chi phí không chính thức.
đ) Cạnh tranh bình đẳng.
e) Hỗ trợ doanh nghiệp.
g) Thiết chế pháp lý.
h) Tính ứng dụng Công nghệ thông tin
i) Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất (Chỉ tính điểm, xếp hạng ở cấp quận, huyện; đối với cấp sở, ban, ngành, chỉ dùng để đánh giá mức độ điều hành của một số cơ quan, đơn vị liên quan và để so sánh sự tiến bộ qua các năm nhưng không tính điểm và không dùng để xếp hạng).
 
Chi tiết: TẠI ĐÂY

Tin tức khác cùng chuyên mục