Hội nghị Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại thành phố Đà Nẵng

           Chiều ngày 18/10/2019, UBND thành phố Đà Nẵng tiến hành Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại thành phố Đà Nẵng.
Tham dự Hội nghị có Đại diện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và Nhà ở Trung ương; Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, các đại biểu khách mời và lực lượng tham gia công tác Tổng điều tra tại thành phố Đà Nẵng.
Theo báo cáo của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 334/CTK-DSVX ngày 11/10/2019 thì công tác Tổng điều tra dân số diễn ra từ tháng 9/2018 đến hết tháng 5/2019. Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra. Trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.
Kết quả điều tra dân số thành phố Đà Nẵng tại thời điểm ngày 01/4/2019 là 1.134.310 người (Công văn số 278/CV-DSVX ngày 10/9/2019 của Cục Thống kê TPĐN)
Tính đến ngày 11/10/2019, 7 quận, huyện đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kết hợp với việc trao thưởng các thành tích cho các tập thể và cá nhân. Kết quả đã có 53 tập thể và 239 cá nhân được khen thưởng dưới nhiều hình thức.
 Tổng cục Thống kê đã theo dõi và chấm điểm thực hiện cho toàn bộ cuộc điều tra, kết quả Đà Nẵng đạt tỷ lệ thực hiện điểm kế hoạch là 99,23% xếp hạng nhất trong 63 tỉnh, thành phố.
Tại buổi Tổng kết, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 6 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 thành phố Đà Nẵng.
Đồng thời, đồng chí Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê cũng đã trao các giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng cho cá nhân là thành viên Ban chỉ đạo và thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo cấp thành phố.
Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục