Thanh niên Sở Tài chính ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”

          Thực hiện Báo cáo số 42-BC/ĐTN ngày 01/7/2019 của Đoàn khối các cơ quan thành phố về Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch hoạt động quý III năm 2019, Chi đoàn Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đãtổ chức ra quân“Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”vào ngày 10/8/2019 vừa qua. 
Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và người dân được nắm rõ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, Chi đoàn Sở đã và đang thường xuyên tham gia hoạt động với các nội dung cụ thể như: Tham gia tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, tình nguyện làm thêm giờ ngày thứ 7 để đảm bảo tiếp nhận và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ cho các cơ quan, tổ chức; hướng dẫn quy trình, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính của đơn vị về các lĩnh vực quyết toán vốn đầu tư, viện trợ, cấp mã dự án, mã quan hệ ngân sách…
Các đoàn viên thanh niên tích cực rèn luyện, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh người công chức tận tụy, thân thiện trong mắt ngườidân. Hầu hết các đoàn viên tham gia đều hăng hái và nhiệt tình giúp đỡ các công dân tổ chức, doanh nghiệp trong việc liên quan đến lĩnh vực do Sở Tài chính quản lý.
Hưởng ứng ngày thứ bảy tình nguyện do Đoàn khối các cơ quan tổ chức, Đoàn viên thanh niên Sở Tài chính đã tham gia hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện một số hồ sơ về: Phê duyệt quyết toán dự án “Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017” và “Kê khai giá dịch vụ lưu trú của Khách sạn Mường Thanh”, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dự án đầu tư:”Xây mới 03 phòng học và nhà ăn Trường TH Diên Hồng”.
 
 Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm”; phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức trẻtrong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân.
 
Đặng Thị Mai

Tin tức khác cùng chuyên mục