Sở Tài chính được UBND thành phố trao tặng Bằng khen do dẫn đầu thành tích xuất sắc về công tác văn thư lưu trữ năm 2018

          Ngày 31 tháng 7 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
          Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ cùng Lãnh đạo cơ quan và CBCC phụ trách công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ các sở, ban, ngành, quận, huyện, đơn vị sự nghiệp.
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả xếp loại, xếp hạng trong công tác cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ năm 2018.     Theo đó công tác cải cách hành chính năm 2018 có 32 đơn vị được xếp hạng:Ở khối cơ quan Trung ương có 5 đơn vị xếp loại rất tốt và tốt; Nhóm các sở, ban, ngành có 4 đơn vị thuộc xếp loại rất tốt, 9 đơn vị xếp loại tốt, 5 đơn vị  xếp loại khá, 1 đơn vị xếp loại trung bình, 1 đơn vị xếp loại yếu, vị trí xếp hạng nhất, nhì, ba: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ; Khối UBND các quận, huyện có 1 đơn vị xếp loạirất tốt và 6 đơn vị xếp loại tốt.
          Công tác văn thư lưu trữ năm 2018 có 44 cơ quan được xếp loại: Trong đó có 3 đơn vị xếp loại xuất sắc là Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông; 8 đơn vị xếp loại tốt, 7 đơn vị xếp loại khá, 17 đơn vị xếp loại trung bình và 9 đơn vị chưa đạt yêu cầu.
          So với kết quả năm 2017 ở 02 lĩnh vựccải cách hành chính và văn thư – lưu trữ, bên cạnh một số đơn vị có sự tiến bộ vượt bậc thì vẫn còn nhiều đơn vị bị tụt xuống nhóm thấp hơn năm trước, nhiều đơn vị chưa đáp ứng tốt yêu cầu về tiêu chí chấm điểm chuyên ngành. Hội nghị đã phân tích, so sánh chỉ rõ những nguyên nhân mà các đơn vị còn thiếu sót để rút kinh nghiệm.

Text Box: Trong những năm qua, Sở Tài chính không ngừng nỗ lực nâng cao về công tác văn thư – lưu trữ. Vì vậy năm 2019, Sở Tài chính vinh dự được UBND thành phố trao tặng Bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư lưu trữ, đứng đầu bảng xếp loại trên 44 cơ quan được đánh giá trên địa thành phố
 
 
             Tại Hội nghị, thay mặt UBND thành phố, đồng chí Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố tuyên dương những thành tích đã đạt được trong cải cách hành chính, văn thư lưu trữ. Đồng thời trao tặng Bằng khen cho 8 đơn vị xếp loại rất tốt trong cải cách hành chính và 3 đơn vị xếp loại xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ. Đối với các đơn vị còn xếp hạng thấp, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục hoàn thiệncông tác cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định. Đối với văn thư, lưu trữ, Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác này và bố trí phải đúng người, đúng chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục tình trạng không lập hồ sơ công việc ở một số cơ quan.
 
 
Trần Thị Kim Oanh
 

Tin tức khác cùng chuyên mục