Gửi báo giá dự toán dịch vụ khảo sát giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 
Kính gửi: Các Công ty Tư vấn Thẩm định giá

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố tại các cuộc họp ngày 13/6/2019, 18/6/2019, 22/6/2019 về việc xử lý các trường hợp tương tự theo Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 của Thanh tra Chính phủ, theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 396/TB-VPCP ngày 25/8/2017 của Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 của Thanh tra Chính phủ, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát, kiểm tra lại trình tự, thủ tục việc xác định giá đất đối với các dự án Thanh tra Chính phủ yêu cầu xác định lại giá theo Kết luận 2852/KL-TTCP, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định lại giá đất tại thời điểm UBND thành phố phê duyệt giá đối với 05 khu đất/dự án theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ theo quy định đối với các dự án sau:
1. Hai khu đất A2, A3 Khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc.
2. Hai khu đất A4, A5 Khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc.
3. Khu đô thị thương mại dịch vụ phía Bắc vịnh Mân Quang (diện tích 926.181m2).
4. Khu đô thị thương mại dịch vụ phía Bắc vịnh Mân Quang (diện tích 50.294m2).
5. Khu phức hợp dịch vụ cao tầng (4 khu đất A1, A3, A5, A7 phía Bắc đường dẫn vào cầu Thuận Phước) (diện tích 147.752m2)
Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời quý Công ty có nhu cầu tham gia thì gửi Báo giá dự toán chi phí dịch vụ tư vấn xác định giá đất tại thời điểm được UBND thành phố phê duyệt giá đất đối với 05 khu đất/dự án trên. Báo giá dự toán chi phí phải có thuyết minh rõ ràng, cụ thể và có căn cứ, đảm bảo điều kiện theo quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 05/7/2019.
Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Lê Như Trâm để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.
Sở Tài chính gửi các Công ty Tư vấn Thẩm định giá có quan tâm để tham gia chào giá./. 

Tin tức khác cùng chuyên mục