Mời tham gia dịch vụ tư vấn thẩm định giá 03 xe ô tô

                     Kính gửi: Các Công ty Tư vấn Thẩm định giá
 
Thực hiện Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thu hồi, bán đấu giá tài sản; Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời quý Công ty có nhu cầu tham gia dịch vụ tư vấn thẩm định giá đối với 03 xe ô tô sau:
- Xe ô tô con Toyota Landcruiser VX, biển kiểm soát 43A.001.79, sản xuất năm 2011;
- Xe ô tô con Toyota Landcruiser VX, biển kiểm soát 43A.001.89, sản xuất năm 2011;
- Xe ô tô con Mercedes- Benz, biển kiểm soát 43A.003.04, sản xuất năm 2010;
Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị có quan tâm liên lạc số điện thoại: 0236.3827074 gặp bà Võ Thị Nữ nhận các hồ sơ, tài liệu liên quan đến đối với 03 xe ô tô trên để lập báo giá và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 10/6/2019.
Vậy, Sở Tài chính gửi các Công ty Tư vấn Thẩm định giá tham gia      chào giá ./. 

Tin tức khác cùng chuyên mục