Lễ ra quân cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

         Triển khai Thông báo số 112/TB-VP ngày 25/3/2019 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Đà Nẵng, trong đó Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo các cấp phải có trách nhiệm với kết quả của công tác Tổng điều tra dân số tại địa phương được phân công phụ trách theo dõi, đứng điểm; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ nhằm đảm bảo cho cuộc điều tra hoàn thành đúng kế hoạch và thời hạn theo quy định.
 
 
Đồng thời, Lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo cho Ban Chỉ đạo quận, huyện, phường, xã tổ chức lễ ra quân vào sáng ngày 01/4/2019 tại các phường, xã; trong đó trọng tâm là lễ ra quân tại quận Hải Châu và huyện Hòa Vang.
 
 
Theo đó, Sáng ngày 01/4/2019, các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 25/4/2019 (Một số hình ảnh, video về Lễ ra quân diễn ra vào ngày 01/4/2019 tại đìa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Huyện Hòa Vang kèm theo).
       Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời là cơ sở để Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030.
 
Nguyễn Thị Bích Thủy

Tin tức khác cùng chuyên mục