Thiết thực Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Đà Nẵng Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023

          Năm 2017, Công đoàn Sở Tài chính vẫn giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh và hơn thế nữa được Ban Chấp hành Công đoàn Viên Chức thành phố công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”. Có được thành quả đó chính là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Sở, của Ban Giám đốc Sở và sự hỗ trợ của lãnh đạo các phòng chuyên môn, đặc biệt là sự đoàn kết của cán bộ đoàn viên, CC-NLĐ với những cố gắng và nỗ lực vượt bậc.
 
Ngày 24/01/2018 Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với giai cấp công nhân và cán bộ công chức, viên chức chúng ta. Phát huy những thành quả đạt được, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố và chuẩn bị đón xuân mới Xuân Mậu Tuất 2018, BCH CĐ Sở Tài chính kêu gọi CC-NLĐ tiếp tục phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, nhất là gương mẫu thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nội dung “5 xây, 3 chống” theo Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, tiếp tục xây dựng người CBCCVC” Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo”, cụ thể trong quý I/2018 chúng ta cần tăng cường thực hiện phong trào thi đua; CC-NLĐ tích cực đăng ký, vận động đoàn viên tích cực tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm; Triển khai các hoạt động phát huy sáng kiến, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và có chính sách động viên, khuyến khích kịp thời đối với các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến mới nhằm phát huy phong trào thi đua lao động sáng tạo góp phần hoàn thiện công tác quản lý tài chính, ngân sách. Phát huy phong trào sáng tạo trẻ trong đoàn viên thanh niên.
 
Chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, CBCC-NLĐ Sở quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua với những hoạt động thiết thực và hiệu quả, chào đón Xuân Mậu Tuất 2018 năm mới, thắng lợi mới.
Cù Duy Dương (Thanh tra Sở)

Tin tức khác cùng chuyên mục