Sở Tài chính nhận 02 Bằng khen của UBND thành phố về cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2016

          Ngày 17 tháng 7 năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
          Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ cùng Lãnh đạo cơ quan và CBCC phụ trách công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ các sở, ban, ngành, quận, huyện, đơn vị sự nghiệp.
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả xếp loại, xếp hạng trong công tác cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ năm 2016.      Theo đó công tác cải cách hành chính năm 2016 ở khối cơ quan Trung ương có 6 đơn vị đều thuộc nhóm rất tốt và tốt; Nhóm các sở, ban, ngành có 8 đơn vị thuộc nhóm rất tốt, 5 đơn vị thuộc nhóm tốt, 6 đơn vị khá, 2 đơn vị thuộc nhóm trung bình, vị trí xếp hạng nhất, nhì, ba: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính. Khối UBND các quận, huyện có 4 đơn vị thuộc nhóm tốt và 3 đơn vị khá.
          Công tác văn thư lưu trữ năm 2016 có 8 đơn vị xếp hạng xuất sắc là Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, BQL Khu Công nghệ cao, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Ngoại vụ, UBND quận Cẩm Lệ; 9 đơn vị loại tốt, 12 đơn vị loại khá, 2 đơn vị trung bình khá, 3 đơn vị trung bình và 1 đơn vị chưa đạt yêu cầu.
          Nhìn chung ở 02 lĩnh vực trong năm 2016, nhiều đơn vị có tiến bộ hơn so với năm 2015, đáp ứng tốt yêu cầu các tiêu chí chấm điểm chuyên ngành, bên cạnh một số đơn vị có bước nhảy vượt bậc vẫn còn một số đơn vị còn giữ nguyên vị trí xếp hạng hoặc tụt lùi so với năm 2015. Hội nghị đã phân tích, so sánh chỉ rõ những nguyên nhân mà các đơn vị còn thiếu sót để rút kinh nghiệm.

 Trong những năm qua, Sở Tài chính không ngừng đổi mới và cải tiến trong công tác cải cách hành chính và văn thư – lưu trữ. Vì vậy, Sở Tài chính vinh dự được UBND thành phố trao tặng 02 Bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2016

          Tại Hội nghị, thay mặt UBND thành phố, đồng chí Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND thành phố tuyên dương những thành tích đã đạt được trong cải cách hành chính, văn thư lưu trữ. Đồng thời trao tặng Bằng khen cho 9 đơn vị xếp loại rất tốt trong cải cách hành chính và 8 đơn vị xếp loại xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ. Đối với các đơn vị còn xếp hạng thấp, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định. Đối với văn thư, lưu trữ, Phó Chủ tịch thành phố yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác này và bố trí phải đúng người, đúng chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục tình trạng không lập hồ sơ công việc ở một số cơ quan.
Trần Thị Kim Oanh (Văn phòng Sở)

 

Tin tức khác cùng chuyên mục