Khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa IX (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

         Sáng ngày 05/7/2017, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Khóa IX (Nhiệm kỳ 2016-2021), dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh.

          Theo dự kiến, kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa IX được tiến hành trong thời gian 3 ngày (từ ngày 05/7/2017 đến ngày 07/7/2017). Tại kỳ họp, HĐND thành phố nghe UBND thành phố báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2017. Đồng thời, HĐND thành phố sẽ xem xét và cho ý kiến các nội dung: về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; Tờ trình về quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương; Tờ trình về quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố; Tờ trình về một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020; về tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Tờ trình quy định về các loại phí và lệ phí; Tờ trình về một số định mức chi; Tờ trình về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã, thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của UBND thành phố; Tờ trình về giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Đà Nẵng; Tờ trình về sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn thành phố; Tờ trình về quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng; Tờ trình về đề nghị xem xét, phê duyệt Đề án sữa học đường giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;...Ngoài ra, tại kỳ họp cũng nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 và ý kiến, kiến nghị của cử tri;báo cáo của UBND thành phố về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố; Thường trực HĐND thành phố báo cáo về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố.
Trong 3 ngày làm việc của kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố sẽ tập trung thảo luận và dành thời gian để các đại biểu tập trung chất vấn UBND thành phố, các Sở ngành thành phố, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố và kiến nghị tại báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố.
Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa IX được truyền hình trực tiếp trong các phiên khai mạc, bế mạc và các phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Hội trường.
Hồ Ngọc Phương (Trưởng phòng Quản lý ngân sách)

Tin tức khác cùng chuyên mục