UBND thành phố thông qua một số chủ trương phí và lệ phí trình kỳ họp thứ 4 của HĐND thành phố

Sáng  ngày 13-6, UBND thành phố họp nhằm xem xét một số vấn đề chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 của HĐND thành phố. UBND đã thảo luận và cho ý kiến thông qua tờ trình quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng một số loại phí và học phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; nghe báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017.
Quy định một số loại phí bảo vệ môi trường
 
Mức phí quản lý và sử dụng phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mức phí đang áp dụng trên địa bàn thành phố được quy định tại Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của HĐND thành phố bằng mức phí tối đa quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND thành phố đề xuất mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bằng mức phí tối đa được quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP và đã áp dụng trong nhiều năm qua. Như vậy, lần này UBND thành phố đề nghị chỉ thay đổi căn cứ pháp lý, giữ nguyên mức phí  theo quy định trước đây  (Nghị quyết 22)
Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đối tượng nộp phí được xác định kể từ ngày 01/3/2017 là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng thuộc 06 quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà. (các hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đã có trả cho dịch vụ xử lý nước thải rồi  thì không phải nộp phí BVMT đối với nước thải, hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn và những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch được miễn phí BVMT đối với nước thải). Theo quy định tại Nghị định 154/2016/NĐ-CP và đối tượng nộp phí xác định nêu trên, thì cơ quan thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố là UBND các phường. UBND thành phố thống nhất đề nghị tỷ lệ trích để lại cho UBND xã, phường  theo mức tối đa quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP: “Để lại 25% cho UBND xã, phường để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí.”
Đối với việc tự khai thác nước, thời gian qua, qua số liệu truy vấn trên hệ thống Tamis thì nguồn thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác từ năm 2013 đến nay hầu như không phát sinh từ năm 2013 đến nay chỉ có  năm 2016 thu được 1.071.000 đồng. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận huyện thì hiện nay, chưa thể triển khai công tác quản lý thu đối với các đối tượng tự khai thác nước để sử dụng. Nguyên nhân là do UBND xã phường còn lúng túng trong việc thực hiện, như: chưa xác định được đối tượng chịu phí trên địa bàn; chưa nắm rõ công tác thẩm định phí, xác định khối lượng khai báo phí và mức phí phải tính cho đối tượng chịu phí; một số xã của huyện Hòa Vang không thu phí do đời sống người dân còn khó khăn…; đồng thời, chi phí điều tra thống kê ban đầu phục vụ cho công tác thu rất lớn. Nhằm tăng cường công tác thu và quản lý, UBND thành phố thống nhất đề xuất HĐND tỷ lệ để lại cho UBND các phường bằng với mức trích tối đa quy định tại Nghị định154/2016/NĐ-CP là 25% trên tổng số phí BVMT để chi phí phục vụ công tác thu. 75% số thu phí còn lại nộp vào ngân sách phường để sử dụng cho công tác phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải và công tác bảo vệ môi trường tại địa phương.
Một số loại phí, học phí 
Ngày 01 tháng 01 năm 2017, Luật Phí và Lệ phí có hiệu lực thi hành, thay thế Pháp lệnh Phí và lệ phí. Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật địa phương ban hành hướng dẫn chi tiết Pháp lệnh Phí và lệ phí sẽ đồng thời hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 mà không cần văn bản bãi bỏ. Do đó, để công tác thu phí và học phí trên địa bàn thành phố được triển khai kịp thời, đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với quy định của Luật Phí và lệ phí , UBND thành phố trình HĐND  kỳ họp thứ tư xem xét ban hành Nghị quyết mới quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng đối với một số loại phí và học phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập: theo chủ trương của  Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (mức thu học phí căn cứ  Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.
Riêng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý: Tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thì các đơn vị sự nghiệp công sử dụng kinh phí nhà nước phải thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí nhà nước đến năm 2020 nhằm tạo nguồn thu cho các đơn vị sự nghiệp, tăng khả năng tự chủ tài chính cho các đơn vị này và là điều kiện để tái cơ cấu lại chi ngân sách trong khu vực này (giảm chi cho các đơn vị sự nghiệp, tăng chi hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách). Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng và Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật là một trong những đơn vị sự nghiệp công lập hiện là đơn vị tự chủ một phần đang trong tiến trình tự chủ hoàn toàn tài chính.
Đồng thời, tại Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố có quy định đối với chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề là từ năm 2018 trở đi, thực hiện theo lộ trình của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND thành phố, giảm dần tỉ lệ đảm bảo của ngân sách, tiến tới bù đắp từ các nguồn thu hợp pháp của đơn vị.
Vì vậy, để tạo cơ sở pháp lý cho các Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo của mình trong lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và ý kiến kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, thì việc quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý và giữ nguyên mức thu học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2017-2018 là phù hợp và cần thiết.
Tại cuộc họp, một số  thành viên UBND thành phố nêu băn khoăn trước thực trạng quản lý, tuyển sinh, đào tạo, cơ sở vật chất của 2 trường cao đẳng hiện nay có nhiều khó khăn. Thực tế mức thu học phí  năm học 2017 – 2018 của trường Cao đẳng  VHNT dự kiến chỉ bằng 83% đến 93% so với mức thu quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP nhưng cũng khó tuyển sinh. 
Việc thu tiền trông giữ xe tại các cơ sở y tế công lập  
Từ năm 2011 đến nay việc miễn phí tiền giữ xe tại các Bệnh viện công lập (kể cả các bệnh viện Trung ương trên địa bàn thành phố) cho các đối tượng đến khám và chữa bệnh được coi là một chủ trương hết sức nhân văn, đã góp phần giảm chi phí cho người dân đến thăm, khám chữa bệnh tại các Bệnh viện công lập, nhất là đối với bệnh nhân nghèo, gia đình khó khăn. Tổng số cơ sở y tế công lập triển khai giữ xe miễn phí là 23 đơn vị.  Tổng kinh phí ngân sách đã bố trí cho các Bệnh viện và Trung tâm Y tế để thực hiện chính sách này từ năm 2011- 2016 là 27.548 triệu đồng, bình quân mỗi năm ngân sách hỗ trợ 4.591 triệu đồng/năm.
Tuy vậy qua hơn 6 năm thực hiện  đã nảy sinh nhiều bất cập, một số cá nhân đã lợi dụng chính sách này đến gửi xe tại Bệnh viện làm cho các Bệnh viện bị quá tải, có lúc không còn chỗ để trông giữ xe, còn ngân sách chỉ hỗ trợ kinh phí cho người lao động giữ xe, trong khi phát sinh các khoản chi phí như điện, nước, sửa chữa nhỏ, gia cố mái che, nền…không có nguồn kinh phí để thực hiện.
Đến nay, căn cứ Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 có quy định danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá trong đó có phí trông giữ xe được chuyển sang dịch vụ trông giữ xe và thực hiện theo Luật giá. Mặt khác, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 thì nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương không có nội dung chi trợ giá.
Để thực hiện đúng quy định Luật Phí, lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. UBND thành phố  trình HĐND thành phố xem xét đề nghị bãi bỏ nội dung không thu tiền giữ xe đạp, xe gắn máy tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 10, Mục IV Điều 1 Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Tuy vậy, tại cuộc họp UBND thành phố, một số thành viên cho rằng, vấn đề này trước đây đã được Chủ tịch HĐND thành phố là đồng chí Nguyễn Bá Thanh đề xuất và được Kỳ họp HĐND thành phố biểu quyết thông qua (không phải do UBND thành phố trình). Thời gian qua chủ trương này cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, nếu dừng thực hiện đột ngột sẽ dẫn đến nhiều dư luận, ảnh hưởng đến thành phố. Nay đề nghị đưa ra HĐND để xem xét quyết định, cho phép bãi bỏ hoặc gia hạn thực hiện tiếp tục thêm một thời gian nữa để vừa bảo đảm cơ sở pháp lý, vừa để có thời gian tuyên truyền cho nhân dân hiểu thêm về chủ trương này.
http://www.danang.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục