Kết quả bình bầu, suy tôn khen thưởng Khối thi đua sở, ban, ngành năm 2016 đối với Sở Tài chính

          Thực hiện quy chế hoạt động, quy chế chấm điểm của Khối thi đua các sở, ban, ngành, 07 Khối trực thuộc đã tiến hành họp xét, bình bầu, đề nghị UBND thành phố tặng Cờ Thi đua cho đơn vị có điểm thi đua cao nhất và tặng Bằng khen cho đơn vị có điểm số cao liền kề.
           Căn cứ đề nghị của Khối trưởng Khối trực thuộc, ngày 05/4/2017, Sở Nội vụ - Khối trưởng Khối thi đua các sở, ban, ngành tổ chức họp xét thi đua, đề nghị khen thưởng năm 2016. Đến dự họp, về phía đại biểu tham dự có ông Đặng Chí Thanh - Trưởng Ban Thi đua khen thưởng thành phố; về phía Khối thi đua có các đồng chí là đại diện Khối trưởng trực thuộc và cán bộ theo dõi thi đua của các Khối trưởng trực thuộc.
          Trên cơ sở kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ chính trị, kết quả thi đua các tổ chức đoàn thể trong năm 2016, các thành viên dự họp đã xem xét để bầu chọn 06 tập thể đề nghị UBND thành phố tặng Cờ thi đua; suy tôn 02 tập thể đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua. Kết quả cụ thể như sau:
          1. 06 đơn vị đề nghị UBND Thành phố tặng Cờ thi đua: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Công an thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển.
          2. 02 đơn vị đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua: Sở Tài chính (thống nhất 07/07 phiếu), Sở Nội vụ (thống nhất 07/07 phiếu).
 
 
 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA
 Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
 
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ 
1. Đặc điểm, tình hình
- Tên đơn vị:      Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 
- Địa chỉ: Tầng 7, 8 Trung tâm hành chính, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ:        0511.3822130       Fax: 0511.3827074
- Trang thông tin điện tử:   http://www.taichinh.danang.gov.vn
- Quá trình thành lập và phát triển:
Sở Tài chính - Vật giá thành phố Đà Nẵngđược thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng (ngày 01/01/1997, thành phố Đà Nẵng hoạt động theo cơ chế đơn vị hành chính trực thuộc trung ương) nay đổi tên là Sở Tài chính theo Quyết định số 150/2003/QĐ-UB ngày 30/10/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở được thực hiện theo Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng (trước đây là Quyết định số 6397/QĐ-UB, Quyết định số 02/QĐ-UBND và Quyết định số 4696/QĐ-UB).
Trong những năm qua, Sở Tài chính đã tham mưu và điều hành có hiệu quả các lĩnh vực: quản lý ngân sách Nhà nước; quản lý giá cả; quản lý tài sản công; quản lý tài chính đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp; công tác thẩm định giá tài sản; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng bộ máy hoạt động theo tinh thần cải cách hành chính; quản lý Nhà nước về hoạt động xổ số kiến thiết và dịch vụ in… góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Sở Tài chính đã được Chính phủ, UBND thành phố, Bộ Tài chính tặng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba năm 1998 về thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa; Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010), hạng Nhì (năm 2005), hạng Ba (năm 2001) về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
2. Chức năng, nhiệm vụ
Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu và giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài chính. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của Sở Tài chính thực hiện theo Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT/BTC-BNV ngày 31/12/2015 của  Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; và Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng. 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Phong trào thi đua của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng qua một năm tổ chức triển khai thực hiện, với những nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị được giao, toàn thể công chức, người lao động (CC, NLĐ) đã tích cực hưởng ứng, xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình. Ngay từ đầu năm, Sở đã phát động phong trào thi đua yêu nước, phổ biến, quán triệt đến CC, NLĐ triển khai thực hiện. Hướng phong trào thi đua vào thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do UBND thành phố giao. Chỉ đạo các phòng thường xuyên quán triệt nội dung thi đua theo tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, triển khai thực hiện Luật thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác năm 2016, nội dung đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm, các phòng, các đoàn thể đề ra nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, gắn với nội dung thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (nay là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh), phấn đấu hoàn thành toàn diện, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định chương trình kế hoạch công tác. Thông qua phong trào thi đua yêu nước tạo ra được khí thế lao động sôi nổi, phấn khởi trong toàn ngành góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 
1. Các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao
a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị
Trong năm 2016, Sở Tài chính đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ UBND TP giao, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm[1] và được UBND TP đánh giá, xếp thứ 02/29 đơn vị hoàn thành kết quả 03 nhiệm vụ trọng tâm[2].
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong bối cảnh tình hình kinh tế có chuyển biến tích cực hơn, tuy nhiên dự báo vẫn còn nhiều khó khăn trong khi nhu cầu chi đầu tư phát triển, đảm bảo hoạt động các lĩnh vực sự nghiệp, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của thành phố trong năm nhằm tiếp tục hoàn thành mục tiêu của “Năm Văn hóa, văn minh đô thị” rất lớn; vì vậy đảm bảo cân đối ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của ngành tài chính.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Thành ủy, HĐND TP, ngay từ đầu năm Sở đã chủ động phối hợp với Cục Thuế, KBNN ĐN tham mưu trình UBND TP ban hành quy định về biện pháp quản lý và điều hành dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 của TPĐN[3] và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016 để các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện. Trong đó đã tập trung triển khai nhiều giải pháp khai thác nguồn thu, đẩy mạnh chống thất thu trên lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, thu hồi nợ đọng, nợ tiền sử dụng đất, hỗ trợ các chính sách về thuế, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp gắn với đẩy mạnh khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Tham mưu điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán giao, cân đối chi theo tiến độ thu ngân sách; các ngành, các cấp thực hiện cân đối, sắp xếp tổng dự toán đã giao đảm bảo đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, theo thứ tự ưu tiên đúng với các chính sách, chế độ nhà nước đã quy định, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính[4].Tham mưu Thành ủy, UBND thành phố các biện pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)[5]; tham mưu HĐND, UBND thành phố ban hành phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật NSNN năm 2015; tham mưu đảm bảo kịp thời kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Đà Nẵng; tham mưu trình 25 Nghị Quyết triển khai thực hiện Luật Phí và Luật Phí. Nhìn chung trong năm 2016, Sở đã tham mưu UBND TP điều hành, cân đối ngân sách hiệu quả, đảm bảo tiến độ thu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện năm 2016 đạt và vượt dự toán giao (đạt 131,8% dự toán HĐND thành phố giao và đạt 139,7% dự toán Trung ương giao), trong đó thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất) đạt 125,7% dự toán, thu tiền sử dụng đất đạt 114,7% dự toán, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 164,3% dự toán; chi ngân sách địa phương đạt 102,2% dự toán, trong đó chi thường xuyên đạt 104,7% dự toán.     
Để triển khai các nhiệm vụ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg, Sở đã tham mưu UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo của thành phố, xây dựng Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 4945/KH-UBND ngày 11/7/2016 về việc triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Tính đến nay, Sở đã hướng dẫn trực tiếp 13/13 đơn vị triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch, qua đó đã ghi nhận các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập theo đúng hướng dẫn của Trung ương.                                                                                                                                                                                                                                       Về công tác quản lý tài chính đầu tư, đã phối hợp theo dõi, đôn đốc xử lý tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư đảm bảo quy định, đáp ứng kịp thời việc giải ngân vốn đầu tư. Kịp thời tham mưu cho UBND thành phố biện pháp thu hồi vốn thanh toán thừa các công trình đã phê duyệt quyết toán và biện pháp đôn đốc các đơn vị thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo chất lượng và thời gian thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hoàn thành góp phần giảm chi ngân sách 42.319 triệu đồng.
Thường xuyên chỉ đạo theo dõi, báo cáo tình hình giá cả thị trường; tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá, bình ổn giá theo đúng quy định, đặc biệt là giá cước vận tải bằng xe ô tô, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, giá dịch vụ lưu trú du lịch trong các dịp lễ, tết trên địa bàn; đồng thời đã cập nhật, duy trì thường xuyên, đầy đủ về giá hàng hóa dịch vụ và giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giá[6] để phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về giá; công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật.
Về công tác quản lý tài sản: Sở đã tham mưu UBND thành phố phương án sắp xếp, sử dụng xe ô tô hiện có tại các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án và ban hành định mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón hàng ngày, khi đi công tác đối với các chức danh[7]. Hướng dẫn thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô và thông báo đơn giá khoán xe ô tô để các cơ quan, đơn vị thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định.
Công tác kiểm tra, thẩm định dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo chặt chẽ, kịp thời. Công tác thẩm định giá đất; thẩm định giá trị đền bù; công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự được thực hiện đảm bảo quy trình, quy định. Tham mưu UBND thành phố phương án xử lý lại cơ sở nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kịp thời.
Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp tục được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định, chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên.Công tác thanh tra kiểm tra được tăng cường, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thanh tra công tác quản lý thu chi ngân sách, tiền, tài sản nhà nước, quản lý tài chính dự án đầu tư.Qua thanh tra, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong công tác quản lý tài chính và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 1.979 triệu đồng. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại được thực hiện đúng Luật.
Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp: Đã tham mưu UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 theo quy định. Tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2015 của 287 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để báo cáo Bộ Tài chính. Tham mưu UBND thành phố ban hành 03 Quy chế quản lý doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước[8].Tham gia ý kiến về tình hình thực hiện quỹ lương năm 2015; kế hoạch tài chính năm 2016, phân phối lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước do thành phố quản lý. Quyết toán kinh phí đặt hàng dịch vụ vệ sinh môi trường; kinh phí trợ giá xuất bản phẩm.
Trong lĩnh vực nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách, đã tham mưu ban hành 39 văn bản QPPL[9] phù hợp với thực tế địa phương và quy định của Trung ương, tạo điều kiện thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in ĐN (Công ty) chủ động nắm bắt, phân tích và theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành sản xuất kinh doanh (XSKD) đạt kết quả, tăng 1,5% so với năm 2015; nộp ngân sách ước đạt 139.408 triệu đồng, đạt 106,92% kế hoạch năm 2016, tăng trưởng 5,14% so với năm 2015; lợi nhuận đạt 100,38% kế hoạch; tăng trưởng 0,43% so với năm 2015.
b) Kết quả công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa, tin học hóa phục vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động
Tham mưu ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cải cách hành chính năm 2016; triển khai thực hiện có hiệu quả bộ thủ tục hành chính mới của Sở theo hướng rút ngắn thời gian thẩm định, đơn giản hóa bộ thủ tục hành chính và xây dựng cơ chế một cửa liên thông với Văn phòng UBND TP tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tăng cường công tác cải cách hành chính[10]. Kết quả, năm 2016 đã tiếp nhận và giải quyết trên 2.544 hồ sơ qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hồ sơ trước hạn đạt tỷ lệ cao (96,8 %), không có hồ sơ trễ hạn. Kịp thời công bố và duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và công tác xã hội hoá. Việc triển khai thực hiện quyền tự chủ đã tác động mạnh mẽ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Các chính sách, chế độ tài chính nhà nước, định mức chi tiêu hành chính được quy định chặt chẽ tại Quy chế chi tiêu nội bộ và được đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục thực hiện nghiêm chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng; nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu, mưu lợi cá nhân.
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được triển khai ứng dựng thường xuyên và có hiệu quả. Năm 2016, đã cấp trực tuyến 51 mã số công trình XDCB, 675 mã số đơn vị sử dụng ngân sách, phát hành 1.717 văn bản điện tử, đưa vào ứng dụng hiệu quả hệ thống một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hồ sơ công việc mới, đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành quản lý giá, thanh tra tài chính. Trên trang website chuyên ngành thường xuyên cung cấp các thông tin hàng ngày, các văn bản QPPL, văn bản hành chính để tổ chức, công dân truy cập, khai thác; hướng dẫn và cung cấp các biểu mẫu báo cáo tài chính, tiền lương, cấp mã số ngân sách, dự án, quy trình nghiệp vụ, quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả... Nhìn chung, hệ thống thông tin, trang thông tin điện tử đã mang lại hiệu quả trong trao đổi thông tin nội bộ, quản lý công văn đi - đến, phục vụ tốt cho công tác điều hành của lãnh đạo Sở và cung cấp thông tin cho tổ chức công dân. Kết quả trong năm 2016, được UBND thành phố tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư lưu trữ và trong ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015.
Đi tiên phong xây dựng và triển khai thành công ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách và mã số công trình đầu tư xây dựng cơ bản, Sở Tài chính đã tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống dịch vụ công đạt tỷ lệ 100%, rút ngắn thời gian xử lý và trả kết quả từ 07 ngày xuống còn 02 ngày làm việc, tiết kiệm được nhiều chi phí hành chính và thời gian đi lại của người dân và đơn vị, tăng cường sự minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước. Từ thành công của Sở Tài chính là cơ sở để Bộ Tài chính tham khảo, phát triển ứng dụng và chính thức triển khai trên toàn quốc kể từ ngày 01/01/2016 bằng Thông tư số 185/2015/TT-BTC. Với thành tích trên, tập thể Sở Tài chính được nhận giải thưởng Lãnh đạo Công nghệ thông tin và An ninh thông tin Đông Nam Á tiêu biểu 2016 (vinh danh ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở).
c) Kết quả xây dựng lực lượng, phát triển hoạt động kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động
- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Ngay từ đầu năm, Đảng bộ Sở tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện các tiêu chí chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh[11], đồng thời phối hợp chính quyền ban hành Kế hoạch[12] và triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động các văn bản hướng dẫn và mỗi cá nhân đăng ký nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TWgắn với thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU làm cơ sở thực hiện thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời, báo cáo, sơ kết 6 tháng, năm.
Căn cứ nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và văn bản hướng dẫn cấp trên[13], Sở đã kịp thời quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, đồng thời ban hành kế hoạch[14] tổ chức triển khai thực hiện để các phòng thuộc Sở, các Chi bộ, ĐBBP tổ chức triển khai, quán triệt đến đảng viên, công chức, người lao động. Và nhằm tuyên truyền cụ thể, sâu rộng hơn, Sở đã tổ chức Hội nghị tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thực hiện thí điểm đổi mới phương thức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, mang lại hiệu quả thiết thực[15]. Qua học tập, toàn thể đảng viên, người lao động đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để làm cơ sở phấn đấu, rèn luyện, học tập[16].
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU[17] và Chỉ thị số 18-CT/TU của BTV Thành uỷ; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; định kỳ tổ chức gặp mặt CC, VC, NLĐ để nắm bắt tình hình tư tưởng.
- Thu nhập bình quân
Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC, NLĐ. Hầu hết CBCC-NLĐ đều có mức sống ổn định, thu nhập hợp lý; hiện nay thu nhập của CBCC Sở bình quân 6 triệu đồng/người/tháng, Công ty: 7,5 triệu đồng/người/tháng; CBCC, NLĐ được trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc; hầu hết CBCC-NLĐ tích cực và an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện các chế độ, chính sách
Công tác đào tạo bồi dưỡng công chức luôn được quan tâm gắn với công tác quy hoạch công chức. Tiếp tục cử CC, NLĐ tham gia học chuyên môn, nghiệp vụ; có 16 CC, NLĐ học thạc sĩ trong nước; 02 CC, NLĐ học thạc sĩ nước ngoài; 07 CC học cao cấp lý luận chính trị; 09 CC học QLNN ngạch chuyên viên chính, 10 CC, NLĐ học QLNN ngạch chuyên viên; 06 CC tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3; cử 50 lượt CC, NLĐ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trong đó 65 lượt là nữ, 46 lượt công chức lãnh đạo quản lý được cử tham gia đào tạo. Tổ chức thành công 03 Hội nghị và lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho gần 800 lượt học viên[18]. Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng tự vệ Sở gồm 25 đồng chí; trong năm, đã cử cử 15 chiến sĩ lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện tự vệ.
Công tác kiện toàn sắp xếp bộ máy, bổ sung quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và tình hình thực tế cơ quan. Năm qua, đã hoàn thành thủ tục bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng[19]; luân chuyển 02 công chức, chuyển đổi vị trí công tác 10 công chức, người lao động. Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở thay thế Quyết định số 6397/QĐ-UBND ngày 21/8/2009[20]. Tham mưu thành lập Phòng Tin học và Thống kê[21].
Nâng lương trước thời hạn cho 08 CC, NLĐ; đề nghị nâng lương thường xuyên cho 02 CC lãnh đạo thuộc BTV Thành ủy quản lý[22]; nâng lương thường xuyên cho 14 CC, NLĐ, thực hiện chế độ nâng phụ cấp vượt khung cho 02 CC, phụ cấp thâm niên nghề cho 03 CC; giải quyết chế độ phép, việc riêng cho 94 lượt người; ký kết hợp đồng lao động cho 01 NLĐ theo quy định. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo duy trì tốt chế độ phân phối thu nhập hằng tháng và hỗ trợ cho CBCC nhân các ngày lễ, Tết với mức bình quân trên 1,4 triệu đồng/người/tháng,hỗ trợ kinh phí may đồng phục cơ quan bình quân 2 triệu đồng/người. Công tác hiếu hỷ, thăm viếng CBCC lúc ốm đau, thai sản, hỗ trợ cho tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn,… được thực hiện thường xuyên, chu đáo.
- Hoạt động thể thao, văn nghệ
Sở Tài chính và Công ty tích cực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao và tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ do các ngành, các cấp phát động. Kết quả: Đạt giải nhì Giải bóng đá tứ hùng tranh Cup DVFSC lần 2 (Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính tổ chức); giải ba Giải bóng đá Quỹ đầu tư phát triển TPĐN mở rộng lần II Cup DDIF năm 2016 và Giải Tứ hùng thường niên do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hòa Vang tổ chức; đạt giải khuyến khích Giải bóng đá do Ban Quản lý dự án Nam Lào tổ chức.
d) Tổ chức triển khai nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng
Ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, phổ biến, quán triệt đến CC, NLĐ triển khai thực hiện. Chỉ đạo các phòng, đơn vị thường xuyên quán triệt nội dung thi đua theo tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của địa phương. Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác năm 2016, nội dung đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm, các phòng, đơn vị, các đoàn thể đề ra nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU, Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU. Phấn đấu hoàn thành toàn diện, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định chương trình kế hoạch công tác. Hướng phong trào thi đua vào thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phố giao. Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong công tác. Năm 2016, Giám đốc Sở đã công nhận 03 giải pháp là sáng kiến cấp cơ sở, được UBND TP công nhận sáng kiến cấp thành phố cho 03 sáng kiến; Giám đốc Công ty đã công nhận 02 giải pháp là sáng kiến cấp cơ sở.
* Kết quả xếp loại thi đua khen thưởng năm 2016
- Xét các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân các phòng thuộc Sở và Công ty
+ Sở đã được UBND TP công nhận 04 tập thể lao động xuất sắc; 03 chiến sĩ thi đua cấp thành phố; tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân. Công ty đã được UBND TP công nhận 01 tập thể lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho tập thể Công ty và 02 cá nhân.
+ Sở đề nghị Bộ Tài chính tặng Cờ thi đua cho tập thể Sở, tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân. Công ty đề nghị Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 05 cá nhân.
+ Giám đốc Sở công nhận 08 tập thể đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”; 13 cá nhân đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”; 80 cá nhân đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” (không tính cá nhân không đủ điều kiện công nhận danh hiệu). Giám đốc Công ty công nhận 268 cá nhân được công nhận danh hiệu “lao động tiên tiến”, đạt tỷ lệ 92,10%; 05 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
+ Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 04 tập thể và 39 cá nhân. Giám đốc Công ty tặng giấy khen cho 06 tập thể và 45 cá nhân.
- Đối với tổ chức Đảng và các đoàn thể
+ Đảng bộ Sởcông nhận 09/17 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (tỷ lệ 52,94%) và 07/17 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 41,18%), 01/17 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (tỷ lệ 5,88%); công nhận 113/116 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 97,41%) và 03/116 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (tỷ lệ 2,59%) (chưa bao gồm 06 trường hợp chưa được phân loại đánh giá theo quy định); công nhận, tặng giấy khen cho 01 chi bộ đạt TCCS Đảng TSVM tiêu biểu năm 2016 và 17 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. BTV Đảng ủy Khối: Công nhận và tặng Giấy khen Đảng bộ Sở Tài chính đạt tiêu chuẩn TCCS Đảng TSVM tiêu biểu năm 2016 và 5 năm liền 2012-2016, tặng Giấy khen 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012-2016), đồng thời, Ban Thường vụ Thành uỷ tặng Bằng khen 5 năm liền (2012-2016) cho tập thể Đảng bộ Sở và 03 đảng viên nêu trên.
+ Công đoàn viên chức thành phố công nhận Công đoàn Sở là tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, xếp loại vững mạnh tiêu biểu; tặng Giấy khen cho 01 Tổ công đoàn và 05 cá nhân. Liên đoàn Lao động thành phố tặng Bằng khen cho Công đoàn Sở và 01 cá nhân. Công đoàn Công ty được Liên đoàn Lao động thành phố công nhận là tổ chức công đoàn vững mạnh.
+ Đoàn khối Các cơ quan công nhận Chi đoàn Sở là tổ chức đoàn xuất sắc; công nhận Đoàn Công ty là tổ chức đoàn xuất sắc dẫn đầu. 
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích
a) Ban Giám đốc Sở thường xuyên quan tâm chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, luôn kết hợp hài hòa giữa sự lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân, phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến đề xuất tham mưu của các phòng chuyên môn, bàn bạc thảo luận thống nhất giải quyết công việc một cách khách quan.
b) Điều chuyển nhiệm vụ của các phòng chuyên môn một cách hợp lý, phù hợp với các văn bản quy định của các bộ, ngành, Chính phủ. Đồng thời, phân công nhiệm vụ hợp lý cho từng CC, VC, NLĐ để hoàn thành xuất sắc, đạt chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
c) CC, NLĐ Sở luôn nêu cao tính chủ động, tích cực, tận tụy, ý thức trách nhiệm để hoàn thành công việc; linh hoạt giải quyết nhanh và hiệu quả đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ công việc. Thường xuyên thực hiện nội dung “5 xây, 3 chống” trong toàn thể CC, NLĐ. Đoàn kết, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp tốt với các đơn vị liên quan trong quá trình để giải quyết công việc tốt nhất.
 3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Đảng ủy, BGĐ Sở luôn quan tâm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW (nay là Chỉ thị số 05-CT/TW) của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành tài chính (nay là Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016), Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/4/2010 của UBND thành phố về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (nay là Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016); đăng ký cụ thể việc làm để thực hiện tốt Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 26/3/2014 của UBNDTP (nay căn cứ nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện), Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 và Chỉ thị số 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng;thực hiện tốt quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước đảm  bảo quy định; công tác cải cách hành chính, phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện có nề nếp, hiệu quả… Qua đó, đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính.
Ban Giám đốc (BGĐ) Sở thường xuyên quan tâm chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ; tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung về dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP[23] và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ[24]. Triển khai kịp thời các chủ trương của cấp trên, Nghị quyết của Thành uỷ, HĐND TP và chương trình công tác của UBND TP. Duy trì việc tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; thảo luận bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện công khai, dân chủ trong công tác nâng lương định kỳ, trước hạn, bình xét thi đua, khen thưởng và các hoạt động khác của cơ quan… Trong chỉ đạo, thường xuyên bám sát vào kế hoạch, chương trình công tác để điều hành thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; chấp hành nghiêm túc quy định và ý kiến chỉ đạo của UBND TP trong thực thi nhiệm vụ; chủ động phối hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương trong tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách để đưa công tác quản lý ngày càng hiệu quả hơn; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý giải quyết các đề nghị, kiến nghị của các ngành, địa phương.
 4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
a) Công tác xây dựng Đảng
- Đảng bộ Sở Tài chính có 07 chi bộ và 01 đảng bộ bộ phận trực thuộc với số lượng 122 đảng viên. Đảng ủy Sở thường xuyên quan tâm đến công tác nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần, ý thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung và Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị.
- Đảng ủy Sở đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; Các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Văn kiện Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII,... đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Sở. Đồng thời, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản của Đảng ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sở: Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU ngày 18/02/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy[25]; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của BCH Trung ương[26]; Quy định số 29-QĐ/TW[27] và Quy định số 30-QĐ/TW[28] ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương; Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của BCH Trung ương[29],Công văn số 271-CV/ĐUK ngày 15/9/2016 hướng dẫn quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định,...
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các văn bản hướng dẫnvà 100% cán bộ, đảng viên, CBCC, người lao động đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp Đảng, chuyển đảng chính thức, chuyển sinh hoạt Đảng được đảng bộ, các chi bộ quan tâm thực hiện đúng quy định.Trong năm, đã kết nạp 14 đảng viên; hoàn thành hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 11 đảng viên dự bị; cử 10 đảng viên dự bị tham dự lớp bồi dưỡng chính trị đảng viên mới và 12 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; cử 18 cán bộ, đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quản lý thuộc đối tượng 4 năm 2016; đã hoàn thành thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đối với 04 đảng viên nghỉ hưu, nghỉ thôi việc và 01 đảng viên dự bị đi học nước ngoài theo quy định.
b) Công tác công đoàn
Sở Tài chính có 01 tổ chức Công đoàn cơ sở. BCH Công đoàn đã xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2016 theo kế hoạch của Công đoàn viên chức phù hợp với tình hình hoạt động của cơ quan. Năm 2016, tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực: Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham gia hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống trong năm; tổ chức đi tham quan dã ngoại Khu nghỉ dưỡng Suối nước nóng Thanh Tân nhân ngày 8/3, tham quan Khu du lịch sinh thái Tiên Sa nhân ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ VN 20/10, tổ chức phát thưởng cho con của công chức, người lao động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, phát thưởng do có thành tích tốt trong năm học 2015-2016… Tiếp tục thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”. Duy trì tổ chức tặng hoa và quà nhân ngày sinh nhật cho đoàn viên.Toàn thể CC, VC, NLĐ tham gia nhiệt tình các cuộc vận động “Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc”.
c) Công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Chi đoàn Sở duy trì sinh hoạt Đoàn theo đúng Điều lệ Đoàn, có kế hoạch huy động tốt nguồn lực để thực hiện các hoạt động công tác đoàn. Ngay từ đầu năm, đã hướng dẫn cho đoàn viên đăng ký và thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” gắn với phong trào “3 trách nhiệm”. Đăng ký, bình chọn “Mỗi đoàn viên 1 việc làm theo lời Bác” và được Đoàn khối các cơ quan thành phố tuyên dương “Thanh niên làm theo lời Bác 01 Đoàn viên.Đã tổ chức 02 lớp đào tạo nâng cao về ứng dụng phần mềm Excel để phục vụ công tác chuyên môn tại cơ quan. Tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức như: Hiến máu nhân đạo[30], Chương trình “Dấu chân tình nguyện - Tháng thanh niên” năm 2016, Hội trại “Sức trẻ Đà Nẵng” năm 2016... Chủ động tổ chức các hoạt động và phối hợp tổ chức các hoạt động: Ra quân dọn vệ sinh môi trường, xóa bỏ bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định trên tuyến đường Trần Phú (đoạn từ ngã tư Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Du); ra quân ngày chủ nhật xanh 24/7/2016 để dọn dẹp vệ sinh khu vực vỉa hè đường Bạch Đằng (Đoạn từ cầu Rồng đến khu vực Chợ Hàn); Phối hợp Công đoàn Sở tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và tết trung thu cho trẻ em là con em CBCC, người lao động thuộc Sở.... Hoàn thành đóng góp ủng hộ xây dựng công trình thanh niên cấp Đoàn khối năm 2016 đúng số lượng và thời hạn yêu cầu.
d) Xây dựng cơ quan văn hóa
Toàn thể CC, NLĐ thực hiện tốt quy chế cơ quan và quy định về nếp sống văn hóa - văn minh; trang phục lịch sự, CC, NLĐ của Sở thực hiện không mặc quần jean, áo thun, đi dép lê khi đến cơ quan; thực hiện mặc đồng phục từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần; thực hiện sắp xếp tài liệu, dụng cụ làm việc ngăn nắp, khoa học, thuận lợi, tạo môi trường thông thoáng; thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh nơi làm việc, giữ gìn bảo quản máy móc, thiết bị sạch sẽ, khô ráo; bố trí một số chậu hoa, cây cảnh trước và trong phòng làm việc; để xe ngăn nắp, gọn gàng, đúng nơi quy định; thực hiện đi làm đúng giờ và làm việc đủ giờ; đeo thẻ công chức khi thi hành công vụ; thái độ làm việc nghiêm túc, không làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan; xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; hưởng ứng tích cực và thực hiện tốt cuộc vận động “Không hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan”. Hàng tháng duy trì tốt công tác kiểm tra tại các phòng thuộc Sở, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, nhắc nhở CC, NLĐ thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, tham gia giữ gìn cơ quan xanh - sạch - đẹp.
đ) Công tác xã hội từ thiện 
Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU và Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" và đóng góp các loại quỹ: Trong năm, đã vận động CBCC, đảng viên tham gia đóng góp xây dựng 05 nhà tình nghĩa cho người nghèo; phụng dưỡng 06 mẹ Việt Nam anh hùng; đóng góp thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU năm 2016[31]; đóng góp các loại quỹ: đền ơn đáp nghĩa, "Uống nước nhớ nguồn", tiếp tục chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, quỹ trợ cấp khó khăn, quỹ khuyến học, tham gia hiến máu nhân đạo, các công tác xã hội hỗ trợ người nghèo... với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.
 III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN
 1. Danh hiệu thi đua
 
 
Năm
 
Danh hiệu thi đua
 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận, cơ quan ban hành quyết định
2012, 2014, 2015
Cờ thi đua Chính phủ
Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 17/6/2013; Quyết định số 1652/QĐ-TTg ngày 24/9/2015; Quyết định số 1634/QĐ-TTg ngày 17/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ
2013, 2014, 2015
Cờ thi đua xuất sắc Khối thi đua Tài chính
Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 ;Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 và Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND TP Đà Nẵng
2013, 2014, 2015
Cờ thi đua dẫn đầu ngành Tài chính
Quyết định số 604/QĐ-BTC ngày 26/3/2014; Quyết định số 905/QĐ-BTC ngày 18/5/2015; Quyết định số 1341/QĐ-BTC ngày 14/6/2016 của Bộ Tài chính
2010 - 2015
Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước
Quyết định số 7010/QĐ-UBND ngày 26/9/2015 của UBND TP Đà Nẵng
 
          2. Hình thức khen thưởng
 
 
Năm
 
Hình thức khen thưởng
 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận, cơ quan ban hành quyết định
2015
Bằng khen về thực hiện nhiệm vụ KTXH, ANQP, trong đó có 3 nhiệm vụ trọng tâm
Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND TP Đà Nẵng
2011-2015
Bằng khen thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"
Quyết định số 6532/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND TP Đà Nẵng
2015
Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ năm 2015
Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND TP Đà Nẵng
2015
Bằng khen thành tích xuất sắc trong ứng dụng công nghệ thông tin năm  2015
Quyết định số 4908/QĐ-UBND ngày 23/7/2016 của UBND TP Đà Nẵng
2006-2016
Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Luật quốc phòng giai đoạn 2006-2016
Quyết định số 4028/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND TP Đà Nẵng
2016
Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 - Đà Nẵng, Việt Nam 2016
Quyết định số 7197/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND TP Đà Nẵng
2011-2016
Bằng khen thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND  ngày 24/7/2010 giai đoạn 2011-2016
Quyết định số 6826/QĐ-UBND ngày 07/10/2017 của UBND TP Đà Nẵng
2016
Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử năm 2016
Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 25/02/2017 của UBND TP Đà Nẵng
 
Để ghi nhận thành tích thi đua, động viên kịp thời công chức, người lao động Sở Tài chính tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Ban Thi đua khen thưởng trình Chủ tịch UBND thành phố xét, trình Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2016 cho tập thể công chức, người lao động Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng./.


[1] Gồm: (1) Xây dựng phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng; 2) Tham mưu đề xuất triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; (3) Triển khai phương án sắp xếp, sử dụng xe ô tô  hiện có tại các cơ quan, đơn vị, Ban Quản lý dự án; Xây dựng định mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón hàng ngày, khi đi công tác đối với các chức danh.
[2] Công văn số 103/BTĐKT-NVI ngày 29/3/2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố.
[3] Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
[4]Công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ
 
[5] Đã phối hợp tham mưu UBND TP trình ban hành Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố; xây dựng cơ chế ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách quan trọng khác
[6] Giá hàng hóa dịch vụ trong mua sắm thường xuyên, giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, giá cước vận tải và giá dịch vụ lưu trú du lịch, giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
[7] Bao gồm nhiệm vụ tham mưu ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu sử dụng xe ô tô và Thông báo đơn giá khoán xe ô tô
[8]Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu; Quy chế quản lý hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu; Quy chế quản lý, hoạt động người quản lý doanh nghiệp nhà nước do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu.
[9] Gồm 33 Nghị quyết của HĐND TP và 06 Quyết định của UBND TP.
[10]Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính của Sở tại Quyết định số 7095/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 và Quyết định đơn giản hóa thủ tục hành chính của thành phố, trong đó có lĩnh vực tài chính tại Quyết định số 7998/QĐ-UBND ngày 18/11/2016.
[11] Tiêu chí số 155-TC/ĐUS ngày 29/11/2011 của Đảng ủy Sở.
[12] Kế hoạch số 05/KH-STC ngày 25/02/2016 của Sở Tài chính
[13] Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7/2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 17-8-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 07-9-2016 của của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
[14]Kế hoạch 284-KH/ĐUS ngày 19/9/2016của Đảng ủy Sở.
[15] Hội nghị này, lần đầu tiên Đảng ủy Sở Tài chính thí điểm đổi mới phương thức tuyên truyền, bên cạnh phần trình bày của các Báo cáo viên, Hội nghị được xem và lắng nghe nhiều câu chuyện và hình ảnh xúc động về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thông qua các phóng sự được dàn dựng công phu từ nhiều nguồn tư liệu quý như: các phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”, “Bác Hồ - Người sống mãi trong lòng dân tộc”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”,… bên cạnh đó, các mẩu chuyện cảm động về Bác qua lời kể của Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã thực sự gây xúc động mạnh mẽ cho tất cả những người có mặt tại Hội nghị, để lại ấn tượng sâu sắc, chân thực về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại nhưng lại hết mực giản dị, khiêm nhường, suốt cả cuộc đời chỉ đau đáu một chữ “dân”, đến lúc ra đi trên ngực không một tấm huân chương nhưng vẫn chỉ lo cho nỗi đau của nước, của dân… Hội nghị kết thúc tốt đẹp trên nền ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la”, giọng ca mượt mà, truyền cảm của Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa một lần nữa đã mang lại nhiều xúc cảm đặc biệt trong lòng mỗi người tham dự, để rồi ta thêm hiểu, thêm tin, thêm “yêu Bác để lòng ta trong sáng hơn!”.
[16] Gồm 120 đảng viên và 250 CBCC, NLĐ đã xây dựng kế hoạch thực hiện.
[17] Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật
[18] Hội nghị triển khai Luật NSNN năm 2015, Luật Phí và Lệ phí năm 2015, Nghị định số 65/2015/NĐ-CP cho 600 học viên; lớp tập huấn nghiệp vụ cấp mã số, triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số cấp độ 4 theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC cho 110 học viên và lớp triển khai nâng cấp phần mềm KTXA 6.5 cho 80 học viên.
[19] Ông Lê Kim Tuấn - Trưởng phòng Tin học và Thống kê; bà Võ Thị Nữ - Phó Chánh Văn phòng; ông Nguyễn Văn Hải - Phó Chánh Thanh tra.
[20] Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 19/5/2016
[21]Quyết định số 344/QĐ-STC ngày 26/5/2016.
[22]Ông Nguyễn Văn Phụng, ông Lê Bá Dũng.
[23]Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
[24]Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
[25] Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU ngày 18/02/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
[26] Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
[27] Quy định thi hành điều lệ đảng
[28] Thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
[29] Kết luận của Ban Bí thư V/v tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.
[30] 6/6 chỉ tiêu
[31] Tổng kinh phí đóng góp thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU năm 2016 là 54.461.000 đồng, trong đó nộp lên Đảng ủy Khối 27.231.000 đồng.

Tin tức khác cùng chuyên mục