Đoàn viên Chi đoàn trước thềm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính khóa VIII, Nhiệm kỳ 2017-2019

          Trên cơ sở Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở của Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi đoàn Sở Tài chính khóa VIII, nhiệm kỳ (2017-2019) đã và đang được BCH Chi Đoàn Sở khẩn trương hoàn tất, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) và chào đón các sự kiện về Thanh Niên. Đại hội đoàn các cấplà niềm vui và vinh dự của Thanh Niên cả nước nói chung, Thanh Niên TP Đà Nẵng nói riêng và nhất là những người Đoàn viên Sở Tài chính trong tháng Thanh Niên 2017.

Đại hội Chi đoàn Sở Tài chính Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2017
 
 
          Trong suốt quá trình tổ chức Đại hội, công tác tuyên truyền được coi trọng, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đoàn viên thanh niên của Sở Tài chính. Công tác chuẩn bị nhân sự đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy và Ban chấp hành Đảng Bộ Sở Tài chính, đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, trong đó coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao.
          Công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội được chỉ đạo chặt chẽ, công phu cả về nội dung và phương pháp. Các dự thảo văn kiện như: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2019; Báo cáo kiểm điểm BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2017; dự thảo Nghị quyết đại hội Chi đoàn Sở Tài chính khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019.
          Với tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên Chi đoàn Sở Tài chính đã tích cực xung kích mạnh mẽ trong các hoạt động chính trị, chuyên môn tại cơ quan, chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan hỗ trợ các hoạt động của đoàn, tích cực, chủ động đăng ký, đảm nhận các phần việc mới, việc khó, đề xuất được các sáng kiến, ý tưởng hiệu quả cụ thể như: tham gia xây dựng định mức thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; xây dựng khung đánh giá về chi tiêu công và trách nhiệm giải trình tài chính (PEFA); xây dựng một số phần mềm phục cho công tác chuyên môn của Sở..., khẳng định vai trò và sự đóng góp của thanh niên với sự phát triển chung của cơ quan.
Đoàn viên thanh niên Sở Tài chính tham gia dọn dẹp tuyến đường xung quanh cơ quan
 
 
          Nhiệm kỳ qua cũng đánh dấu những đóng góp của tuổi trẻ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng trong phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Với phương châm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Sở Tài chính đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như: Hiến máu nhân đạo, tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp” với các nội dung chỉnh trang, vệ sinh khu phố; ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường xung quanh cơ quan; xóa các điểm tập kết rác sai quy định; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh văn hóa đô thị”... Đặc biệt, Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Sở Tài chính thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa” thông qua việc đóng góp kinh phí cùng với Sở Tài chính phụng dưỡng và thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh Hùng Mai Thị Liễu.
          Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Sở Tài chính khóa VIII, nhiệm kỳ (2017-2019), diễn ra vào ngày 25/3/2017. Trong những ngày này, tuổi trẻ Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh thi đua lao động và làm việc hăng say, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Chi Đoàn Sở Tài chính khóa VIII, nhiệm kỳ (2017-2019), tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.
Cù Duy Dương (Thanh Tra)
 
 

Tin tức khác cùng chuyên mục