Báo cáo liên tịch tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017

 
Toàn văn: Tải tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục