Giám đốc Sở Tài chính công nhận 03 giải pháp là sáng kiến năm 2016

          Ngày 24/01/2017, Giám đốc Sở Tài chính ký Quyết định số 76/QĐ-STC công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến năm 2016 cho 03 sáng kiến cấp cơ sở, gồm: Đổi mới nội dung, phương thức báo cáo tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Sở Tài chính tổ chức; Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với tài sản của người bị kết án tịch thu, tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, tài sản không có người thừa kế; Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND thành phố Đà Nẵng làm đại diện chủ sở hữu.
           Các sáng kiến là những giải pháp tác nghiệp, giải pháp quản lý có tính mới, đã được áp dụng và mang lại lợi ích kinh tế, xã hội cho Sở và được lãnh đạo UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao.
 
          Đính kèm Quyết định số 76/QĐ-STC

Tin tức khác cùng chuyên mục