Một số phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Ngày 09 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.

Nghị định này quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành; phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc đối với nhà giáo dạy cho người khuyết tật; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành trực tiếp giảng dạy trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng công lập, có hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không các định thời hạn.

Theo đó đối với nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành được hưởng phụ cấp đặc thù mức 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Phụ cấp đặc thù được tính theo số giờ dạy tích hợp, dạy thực hành thực tế và được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Đối với nhà giáo dạy người khuyết tật được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo các mức 0,3 đối với trường hợp nhà giáo chuyên trách và không chuyên trách giảng dạy trong các lớp học dành riêng cho người khuyết tật ; mức 0,2 đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy trong các lớp hòa nhập cho người khuyết tật.

Riêng đối với mức phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật được qui định riêng cho từng nhà giáo từ mức 5% đến 70%.

Đối với phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành được tính theo mức lương cơ sở, tính theo số giờ dạy thực hành thực tế của ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội,cụ thể :

Mức 0,1 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành, dạy tích hợp tại phòng thực hành, xưởng thực hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có 01 trong các yếu tố nặng nhọc độc hại, nguy hiểm; mức 0,2 áp dụng khi có 2 trong các yếu tố nặng nhọc độc hại, nguy hiểm ; mức 0,3 áp dụng khi có 3 trong các yếu tố nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và mức 0,4 áp dụng khi có 4 trong các yếu tố nặng nhọc độc hại.

Danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định.

Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp quy định tại Nghị định này do ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định hiện hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

 

Văn bản tham khảo đính kèm: 113/2015/NĐ-CP

Đỗ Nguyễn Thiên Tú

 

Tin tức khác cùng chuyên mục