Báo cáo liên tịch tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014

Báo cáo số 41/BC-STC ngày 10/2/2014 của Sở Tài chính về Báo cáo liên tịch tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014
 
Xem chi tiết văn bản đính kèm: 41/BC-STC

Tin tức khác cùng chuyên mục