Kế hoạch thực hiện Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 10/3/2014 của Sở Tài chính về việc Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.
 
Xem chi tiết văn bản đính kèm: 06/KH-STC
 

Tin tức khác cùng chuyên mục