Kế hoạch tăng cường khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức tiếp nhận, trả kết quả năm 2014

Kế hoạch số 08/KH-STC ngày 31/3/2014 của Sở Tài chính về việc tăng cường khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức tiếp nhận, trả kết quả năm 2014
 
 
Xem chi tiết nội dung tại đây: 08/KH-STC

Tin tức khác cùng chuyên mục