Báo cáo tình hình thực hiện Đề án "Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020"

Báo cáo số 111/STC-TĐA ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về việc Báo cáo tình hình thực hiện Đề án "Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020"
 
 
Chi tiết văn bản đính kèm: 111/STC-TĐA

Tin tức khác cùng chuyên mục