Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu:

Mua sắm thiết bị tin học

 

- Tên Chủ Đầu tư: Sở Tài chính TP Đà Nẵng
- Địa chỉ: 12 Trần Phú, Đà Nẵng
- Điện thoại: 05113.863.820

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học.
- Tên dự án: Mua sắm thiết bị tin học để tin học hóa ngành Tài chính năm 2013
- Nguồn vốn: Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu để tin học hóa ngành Tài chính.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8 giờ, ngày 5 tháng 9 năm 2013 đến trước 16 giờ, ngày 10 tháng 9 năm 2013 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 12 Trần Phú, Đà Nẵng
- Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: 8 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2013

- Giá trị gói thầu: 349.540.000 đồng (đã bao gồm VAT)

   Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia dự thầu.

Tin tức khác cùng chuyên mục