Cho phép tăng giá xăng tối đa là 367 đồng/lít

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, doanh nghiệp được sử dụng Quỹ BOG 300 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 367 đồng/lít.

Mặt hàng dầu điêzen: sử dụng Quỹ BOG 200 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 370 đồng/lít.

Mặt hàng dầu hỏa: sử dụng Quỹ BOG 200 đồng/lít, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 305 đồng/lít.

Mặt hàng dầu madut: sử dụng Quỹ BOG 100 đồng/kg, phần chênh lệch còn lại doanh nghiệp được phép điều chỉnh tăng giá bán tối đa 328 đồng/kg.

Thời điểm thực hiện điều chỉnh mức sử dụng Quỹ BOG là 20 giờ ngày 28/6/2013; thời điểm điều chỉnh giá bán xăng, dầu điêzen trong nước do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quyết định nhưng không được sớm hơn 20 giờ ngày 28/6/2013.

Lý giải cho quyết định này, Bộ Tài chính cho biết, diễn biến giá xăng dầu thế giới trong một vài phiên giao dịch gần đây có biến động tăng, giảm thất thường tuy nhiên, bình quân 30 ngày gần đây (từ ngày 29/5/2013 đến ngày 27/6/2013) vẫn ở mức cao, cụ thể: giá xăng RON 92: 114,50 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 118,84 USD/thùng; dầu hỏa: 116,49 USD/thùng, dầu madut 3,5S: 622,42 USD/tấn.

Chính vì vậy, tiếp tục quán triệt chủ trương điều hành giá xăng dầu trong nước như thời gian qua trong điều kiện số dư Quỹ BOG không còn nhiều, thuế suất thuế nhập khẩu vẫn thấp hơn barem, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thống nhất đưa ra quyết định trên...

(Taichinhdientu.vn)

Tin tức khác cùng chuyên mục