Danh sách DNKT đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 (cập nhật đến ngày 27/8/2012)

Danh sách Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 (cập nhật đến ngày 27/8/2012).
 
Xem chi tiết file đính kèm: 2708-danhsachdoanhnghiepKT.PDF
 
(Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính)

Tin tức khác cùng chuyên mục