Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 20/6/2011 

Căn cứ theo giá vàng tại Bản tin thị truờng do Bộ Tài chính phát hành hàng ngày, Sở Tài chính thông báo giá vàng 98% làm cơ sở để tính và thu nợ tiền chuyển quyền sử dụng đất và tiền mua nhà tại Công văn số 1055/STC-GCS ngày 20 tháng 6 năm 2011 là: 3.724.000 đ/chỉ

Giá thị trường cùng chuyên mục