Giá vàng để tính nợ nhà, đất nhà nước ngày 31/5/2011 

Căn cứ theo giá vàng tại Bản tin thị truờng do Bộ Tài chính phát hành hàng ngày, Sở Tài chính thông báo giá vàng 98% làm cơ sở để tính và thu nợ tiền chuyển quyền sử dụng đất và tiền mua nhà tại Công văn số 932/STC-GCS ngày 31 tháng 5 năm 2011 là: 3.705.000 đ/chỉ

Giá thị trường cùng chuyên mục