Thẩm tra phê duyệt giá mua sắm tài sản

Thông tin cá nhân - người đại diện nộp hồ sơ
Họ và tên (*):
Số CMND/Hộ Chiếu (*):
Nơi cấp (*):
Ngày cấp (*):
Địa chỉ (*):
Điện thoại (*):
Email (*):
Thông tin đơn vị - tổ chức
Tên tổ chức (*):
Địa chỉ (*):
Điện thoại (*):
Fax :
Thông tin hồ sơ
Nội dung (*):
(Phê duyệt giá mua sắm thiết bị y tế TT Pháp y Đà Nẵng)
Tên hồ sơ :
Tên hồ sơ :
Tên hồ sơ :
- Loại file đính kèm: pdf, doc, docx, odt... Dung lượng tối đa: 3Mb.
- Các file là bản scan có dấu đỏ.
Mã an toàn :